Twee interessante ontwikkelingen in het hypotheeklandschap

Onlangs zijn er via verschillende kanalen, mede door de druk van de aankomende verkiezingen in september dit jaar, twee opmerkelijke plannen gelanceerd. Het ene plan bewandelt de weg langs maatschappelijke organisaties, in de hoop om dan vervolgens te gaan landen bij de politiek. De andere komt uit de politieke koker, in de hoop consensus te vinden in het maatschappelijk veld.
Laten we in het kort uiteenzetten welke plannen deze zijn, en wat ze beogen.

Plan WONEN 4.0
Vier organisaties hebben de hand in elkaar geslagen om het plan WONEN 4.0 te ontwikkelen: de makelaarsorganisaties NVM, de branchevereniging van woningcorporaties Aedes, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond.
Dit plan duurt 30 jaar en start in 2015.

In het kort:

  • afschaffing van de overdrachtsbelasting in een klap, de hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk naar nul gebracht en tegelijk verlaging van de inkomstenbelasting over de hele linie;
  • huren gaan per jaar 2% extra omhoog, goedkope woningen met een extra percentage omhoog, ook huurders profiteren van minder inkomstenbelastingen;
  • voor huurders en kopers de introductie van een Woontoeslag.

Dit hervormingsplan beoogt het wonen centraal te stellen en de verschillen tussen kopen en huren te verkleinen. Hoe het zit met de acceptatie van het plan is nog onduidelijk. Aan zet is nu de politiek.

Plan pensioenpremie in hypotheek steken
De ChristenUnie (CU) presenteerde onlangs haar verkiezingsprogramma. De geïnteresseerde lezen zal zeker de opmerkelijke paragraaf zien: ‘Gebruik pensioenpremie om hypotheek af te lossen’.

Het plan in het kort:

  • binnen 30 jaar moeten de hypotheken afgelost zijn;
  • keuze tussen sparen voor pensioen of aflossing eigen hypotheek;
  • hypotheken mogen waarde van woning niet te boven gaan;
  • als bij verkoop restschuld overblijft, dan mag dat meegefinancierd worden;
  • hypotheken groter dan 750 duizend euro genieten geen belastingvoordeel meer, en geleidelijk wordt deze 500 duizend euro.

Doel van dit plan is creëren van maatschappelijk draagvlak voor de hervorming die in de woningmarkt doorgevoerd moeten worden.