08/21/15

Starters op de woningmarkt

Voor starters bestaan er verschillende regelingen en in sommige gemeenten zelfs extra kansen om een huis te kunnen kopen. Dat neemt niet weg dat de koop van het eerste eigen huis een behoorlijk ingrijpend proces is.

Stappenplan
Een stappenplan helpt altijd bij moeilijke – of vergaande keuzes. Dankzij de stappen krijgen jullie zicht op de mogelijkheden. Dat helpt een weloverwogen keuze te maken.
1. Kijk eerst wat jullie kunnen besteden. Hoe hoog is een eventuele hypotheek? Probeer daarbij uit te gaan van één inkomen, want het tweede inkomen kan door andere keuzes, zoals kinderen, weg vallen.
2. Hoeveel eigen bijdrage kunnen jullie leveren? Bijvoorbeeld spaargeld of geld van de ouders? Hoe lager de hypotheek, hoe lager de maandelijkse kosten.
3. Bespreek wat in een aan te schaffen huis in ieder geval direct aangepakt moet worden.
* Nieuwe keuken?
* Badkamer?
* Isolatiemaatregelen? Denk aan zonnepanelen, nieuwe kozijnen, dakisolatie. Dit kan vanaf de start veel geld besparen.
Al deze zaken kosten geld. Gebruiken jullie daarvoor het spaargeld?
4. Waar zouden jullie het liefst willen wonen? Is dat financieel haalbaar?
5. Wat zijn de alternatieven? Goedkopere woning? Andere buurt? Andere stad?

Rente
De andere grote kostenpost is de hypotheek en dan met name de rente. Hoe lager, hoe beter, geldt voor zowel de hypotheek zelf als voor de rente.
1. Vraag altijd meerdere offertes aan.
2. Onderhandelen kan een lagere rente opleveren.
3. Kijk of er binnen de gemeente speciale regelingen zijn voor starters.

Kosten
Nadat de vragen beantwoord zijn, kunnen jullie op zoek naar de geschikte woning, omdat het maximale budget bekend is. Loop vervolgens eens langs andere kostenposten, zoals de vraag of twee auto’s noodzakelijk zijn. Is het openbaar vervoer een alternatief? Of een elektrische scooter? Zo ja, kan dat veel geld besparen dat ingezet kan worden om de woning in te richten.

06/26/15

Nieuw optimisme op de woningmarkt

Met de komst van het lentegroen verschenen er in tuinen en aan gevels van woonhuizen de eerste bordjes ‘Te koop’. En het werden er steeds meer. Zou de woningmarkt weer tot bloei komen? Zou u dan toch eindelijk uw huis kunnen verkopen of kon u als starter nu echt in actie komen?

Het lijkt erop, want diverse te koop-bordjes zijn inmiddels vervangen door verkocht-bordjes. Inderdaad, nattevingerwerk voor een marktanalyse, maar er is meer. Ook financiële experts zijn steeds positiever als het gaat om het consumentenvertrouwen.

Genoeg gesomberd
Het is er de overheid veel aan gelegen om het consumentenvertrouwen dat door een reeks bezuinigingsmaatregelen steeds verder wegzakte, weer te herstellen. De welvarende Nederlander hield de hand op de knip in afwachting van betere tijden. Maar als geld niet rolt, stagneert de economie. Het kabinet poetste ieder positief geluid op. Bijvoorbeeld over economisch herstel in het buitenland. Nog niet hier, maar het was een begin. De Nederlandse economie moet het nu eenmaal voor een belangrijk deel hebben van de export. Het nieuws viel goed. Er was genoeg gesomberd.

Gunstige kopersmarkt
ING WoonIndex van het tweede kwartaal van dit jaar pikte het groeiend optimisme van zowel starters als verkopers van woningen op. Vier op de tien starters op de woningmarkt zijn van mening dat de hypotheekrente niet lager meer kan en het consumentenvertrouwen was sinds 2009 niet meer zo hoog geweest als nu.

Ook de houders van een hypotheek met een hoge rente met een lange looptijd roeren zich. Zij willen hun hypotheek oversluiten. Of dat gunstig is, is een kwestie van uitrekenen. Veel hangt af van de resterende looptijd, want de kosten van oversluiten zijn hoog.

Behoort u tot deze laatste groep en wilt u een indicatie of oversluiten voor u profijtelijk kan zijn? Ga dan naar de site van Vereniging Eigen Huis. Daar vindt u een tool waarmee u dat snel kunt berekenen.