08/21/15

Starters op de woningmarkt

Voor starters bestaan er verschillende regelingen en in sommige gemeenten zelfs extra kansen om een huis te kunnen kopen. Dat neemt niet weg dat de koop van het eerste eigen huis een behoorlijk ingrijpend proces is.

Stappenplan
Een stappenplan helpt altijd bij moeilijke – of vergaande keuzes. Dankzij de stappen krijgen jullie zicht op de mogelijkheden. Dat helpt een weloverwogen keuze te maken.
1. Kijk eerst wat jullie kunnen besteden. Hoe hoog is een eventuele hypotheek? Probeer daarbij uit te gaan van één inkomen, want het tweede inkomen kan door andere keuzes, zoals kinderen, weg vallen.
2. Hoeveel eigen bijdrage kunnen jullie leveren? Bijvoorbeeld spaargeld of geld van de ouders? Hoe lager de hypotheek, hoe lager de maandelijkse kosten.
3. Bespreek wat in een aan te schaffen huis in ieder geval direct aangepakt moet worden.
* Nieuwe keuken?
* Badkamer?
* Isolatiemaatregelen? Denk aan zonnepanelen, nieuwe kozijnen, dakisolatie. Dit kan vanaf de start veel geld besparen.
Al deze zaken kosten geld. Gebruiken jullie daarvoor het spaargeld?
4. Waar zouden jullie het liefst willen wonen? Is dat financieel haalbaar?
5. Wat zijn de alternatieven? Goedkopere woning? Andere buurt? Andere stad?

Rente
De andere grote kostenpost is de hypotheek en dan met name de rente. Hoe lager, hoe beter, geldt voor zowel de hypotheek zelf als voor de rente.
1. Vraag altijd meerdere offertes aan.
2. Onderhandelen kan een lagere rente opleveren.
3. Kijk of er binnen de gemeente speciale regelingen zijn voor starters.

Kosten
Nadat de vragen beantwoord zijn, kunnen jullie op zoek naar de geschikte woning, omdat het maximale budget bekend is. Loop vervolgens eens langs andere kostenposten, zoals de vraag of twee auto’s noodzakelijk zijn. Is het openbaar vervoer een alternatief? Of een elektrische scooter? Zo ja, kan dat veel geld besparen dat ingezet kan worden om de woning in te richten.