03/26/14

Ook een lineaire hypotheek heeft renteaftrek

Annuïteiten
Algemeen wordt aangenomen dat de renteaftrek alleen nog geldt voor annuïteitenhypotheken. Dat is het algemene beeld dat ontstaan is. Er is echter ook een tweede hypotheekvorm waar de renteaftrek gehandhaafd is, namelijk de lineaire hypotheek. Het gaat er namelijk om dat op de lening (hypotheek) bij iedere betaling moet worden afgelost.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is een vorm waarbij in het begin een veel hoger maandbedrag moet worden betaald dan op het eind van de looptijd. Het deel dat afgelost wordt op de lening (hypotheek) is iedere maand gelijk. Het renteaandeel is uiteraard in de eerste jaren heel hoog en daalt naarmate het afgeloste deel van de lening minder wordt.
Stel u leent €180.000 voor 30 jaar. Dan moet u dus per jaar €6000 terugbetalen ofwel €500 per maand. Daar komt de rente bovenop. Dus zal het bedrag in jaar één hoger zijn dan in jaar twee, waar de nog openstaande schuld met €6000 verlaagd is (nu nog €174.000). Na bijvoorbeeld 10 jaar is de lening afbetaald tot €120.000 en wordt dus ook het rentedeel fors minder.

Voordelen
Een lineaire hypotheek kan twee voordelen hebben. U betaalt het hoogste bedrag op het moment dat u het hoogste inkomen heeft. Bijvoorbeeld wanneer er nog geen kinderen zijn en u hebt allebei een baan.
Voordeel twee is dat de hoogst mogelijke renteaftrek mogelijk is in diezelfde periode. Dus u maakt optimaal gebruik van die aftrek.

Persoonlijke keuze
Vaak wordt de lineaire hypotheek over het hoofd gezien omdat mensen denken dat dit een dure keuze is. Gezien de veranderde voorwaarden voor de renteaftrek loont het echter om ook deze hypotheekvorm mee te nemen in de zoektocht naar de juiste hypotheek. Uiteraard blijft gelden dat meerdere offertes en onderhandelen deel uitmaken van het proces en veel geld kunnen besparen.