07/24/15

Het ‘voorlopige’ koopcontract

Soms kunnen termen nogal verwarrend zijn. Neem de term ‘voorlopig koopcontract’. Dit lijkt alsof de partijen wel overeenstemming hebben bereikt en een contract getekend hebben, maar dat dat slechts tijdelijk -voorlopig- gelding heeft. Dat is echter niet zo. Het is een geldend contract waarmee de koop gesloten is.

Uitzonderingen
In principe gelden een drietal uitzonderingen, waardoor het contract eventueel nog kan komen te vervallen.
1. Wanneer een van de partijen binnen 72 uur kenbaar maakt van het contract terug te willen treden.
2. Wanneer de kopende partij de hypotheek niet kan verkrijgen.
3. Wanneer in het voorlopig koopcontract als voorwaarde staat opgenomen dat er een bouwkundig rapport zal worden opgemaakt en dat dit doorslaggevend voor de koop is.

Kosten
Er kunnen voor de koper kosten ontstaan doordat de hypotheek niet verstrekt wordt. Over het algemeen geldt dat de verkoper 10% van de koopsom mag eisen. Daarnaast zijn de kosten voor een bouwkundig rapport voor de koper. Toch is dit aan te raden, omdat op die manier eventuele gebreken aan het licht komen. Is er iets grondig mis met het huis, en er is een ontbindende voorwaarde opgenomen in het voorlopige koopcontract, dan vervalt het contract zonder verdere kosten voor de koper.

Voordeel
Door een bouwkundig rapport als ontbindende voorwaarde in het voorlopig koopcontract op te nemen, heeft de koper twee voordelen. Het contract vervalt wanneer het huis in slechte staat is en, worden er gebreken gevonden, dan kan de koper eventueel een lager bedrag aanbieden als koopprijs. Dit omdat er kosten aan de instandhouding van het huis verbonden zijn. Dit geldt uiteraard alleen als de gebreken dusdanig zijn dat daardoor het contract kan komen te vervallen.

Tip
Maak gebruik van de mogelijkheid om een voorlopig koopcontract gratis te downloaden. Lees het rustig door, zodat je voorbereid aan een koopgesprek kunt beginnen.

09/26/14

Welke rol speelt de notaris bij de (ver)koop van een woning?

Een notaris kan voor diverse zaken ingeschakeld worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het uitspreken van een echtscheiding of wanneer er iets geregeld moet worden met betrekking tot de nalatenschap van iemand. Een notaris speelt echter ook een belangrijke rol bij de (ver)koop van een woning. Wat is precies de taak van de notaris bij deze situatie?

De koop van een nieuwe woning

De aankoop van een nieuwe woning kan niet gerealiseerd worden zonder de tussenkomst van een notaris. Mondelinge afspraken gelden niet, dus moet er een koopcontract opgesteld worden. Hierin staan de afspraken met betrekking tot de overdracht en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voor een probleemloze overdracht van de woning is het belangrijk dat je de akte door een notaris laat opstellen.

Bovendien moeten deze zaken in het kadaster komen te staan en moet de financiƫle afwikkeling geregeld worden. Dit is een taak van de notaris.

178142023De verkoop van de oude woning

Ook bij de verkoop van je woning speelt de notaris een belangrijke rol. Er vindt een eigendomsoverdracht plaats en de notaris is hierin de neutrale partij die deze zaken in goede banen zal leiden. Hij houdt bijvoorbeeld in de gaten of de woning conform de afspraak wordt opgeleverd, maar ook dat de koper op tijd de koopsom stort aan de notaris.

Je bent vrij om te kiezen voor een notaris die je zelf wilt, bijvoorbeeld voor de woonnotaris. Er zijn geen vaste notaristarieven die gelden. Probeer daarom zoveel mogelijk notariskantoren te vergelijken.