01/27/14

Vermindering hypotheekrenteaftrek zet door

Vanaf 1 januari 2013 kan men alleen nog rente aftrekken wanneer men een hypotheek neemt op basis van annuïteit en is het maximale aftrekpercentage verlaagd. Per 1 januari 2014 is die verlaging met een half procent gestegen.

Niet alles
Maar dat is niet alles, want doordat de eerste belastingschijf ook lager is geworden, betekent dat eveneens een vermindering van de aftrek. Want men kan niet meer aftrekken dan er aan belasting is betaald. Verder is er nogal wat reuring ontstaan over de verhoging van het woonkostenforfait. Feit is dat door al deze maatregelen het terug te vragen bedrag lager kan uitvallen.

Woningmarkt
De daling van de huizenprijs maakt het voor de nieuwe koper een stuk minder zwaar dan voor hen die met een hypotheek zitten. Doordat men minder hypotheek hoeft op te nemen, worden de lasten lager en is de terugval in de aftrek tamelijk beperkt.
Dat geldt uiteraard niet voor de huizenbezitters die hun huis steeds verder onder water zien staan. Hier zal iedere verandering behoorlijk hard binnen komen.

Toekomst
Het terugdringen van de renteaftrek gaat door. In stappen van een half procent per jaar zal de aftrekmogelijkheid voor de derde belastingschijf teniet gedaan worden. Verder blijft het forfait stijgen en kan doordat ook in de tweede en derde belastingschijf een verlaging wordt doorgevoerd de totale aftrek verminderen.
Feit is dat steeds meer mensen, waar ze kunnen, extra aflossen. Dankzij de vrijstelling van giften van ouders is er een mogelijkheid ontstaan de last van de hypotheek te verminderen. Dat heeft uiteraard ook effect op de aftrek. Maar, eerlijk is eerlijk, wat je niet hoeft te betalen is altijd winst.
Op korte termijn zijn er geen verdere ingrepen te verwachten, maar het is verstandig om op de middellange termijn daar wel degelijk rekening mee te houden.