06/26/15

Nieuw optimisme op de woningmarkt

Met de komst van het lentegroen verschenen er in tuinen en aan gevels van woonhuizen de eerste bordjes ‘Te koop’. En het werden er steeds meer. Zou de woningmarkt weer tot bloei komen? Zou u dan toch eindelijk uw huis kunnen verkopen of kon u als starter nu echt in actie komen?

Het lijkt erop, want diverse te koop-bordjes zijn inmiddels vervangen door verkocht-bordjes. Inderdaad, nattevingerwerk voor een marktanalyse, maar er is meer. Ook financiële experts zijn steeds positiever als het gaat om het consumentenvertrouwen.

Genoeg gesomberd
Het is er de overheid veel aan gelegen om het consumentenvertrouwen dat door een reeks bezuinigingsmaatregelen steeds verder wegzakte, weer te herstellen. De welvarende Nederlander hield de hand op de knip in afwachting van betere tijden. Maar als geld niet rolt, stagneert de economie. Het kabinet poetste ieder positief geluid op. Bijvoorbeeld over economisch herstel in het buitenland. Nog niet hier, maar het was een begin. De Nederlandse economie moet het nu eenmaal voor een belangrijk deel hebben van de export. Het nieuws viel goed. Er was genoeg gesomberd.

Gunstige kopersmarkt
ING WoonIndex van het tweede kwartaal van dit jaar pikte het groeiend optimisme van zowel starters als verkopers van woningen op. Vier op de tien starters op de woningmarkt zijn van mening dat de hypotheekrente niet lager meer kan en het consumentenvertrouwen was sinds 2009 niet meer zo hoog geweest als nu.

Ook de houders van een hypotheek met een hoge rente met een lange looptijd roeren zich. Zij willen hun hypotheek oversluiten. Of dat gunstig is, is een kwestie van uitrekenen. Veel hangt af van de resterende looptijd, want de kosten van oversluiten zijn hoog.

Behoort u tot deze laatste groep en wilt u een indicatie of oversluiten voor u profijtelijk kan zijn? Ga dan naar de site van Vereniging Eigen Huis. Daar vindt u een tool waarmee u dat snel kunt berekenen.

06/5/15

De rente begint te stijgen

Huis kopen
De afgelopen jaren zijn de huizenkopers nogal verwend. De hypotheekrente is zeer laag, de huizenprijzen zijn relatief laag en de overheid heeft extra maatregelen genomen om de koop van een huis aantrekkelijker te maken. Beetje bij beetje komen die positieve voorwaarden tot een eind. Daarom kan het geen kwaad om met de hypotheekadviseur in gesprek te gaan over de veranderingen. Een paar op een rij.

Nieuwe voorwaarden
1. In 2015 daalt de hoogte van de maximale hypotheekrenteaftrek naar 51%.
2. Ook dit jaar mag door ouders aan kinderen bijna 53.000€ belastingvrij geschonken worden voor de aankoop of verbouwing van een huis.
3. Alhoewel een aantal banken de rente licht verhoogd heeft, is de hypotheekrente nog steeds historisch laag.
4. De huizenprijzen stijgen mondjesmaat.
5. Voor starters zijn er soms leuke regelingen te vinden, zoals de Starters Rente Regeling.

Starters Rente Regeling
De vereniging Eigen Huis heeft samen met een aantal woningcorporaties een nieuwe startersregeling in de markt gezet. Om nieuwkomers op de woningmarkt een reële kans te geven, biedt men een hypotheekregeling aan die afwijkt van de gebruikelijke.
1. De regeling geldt voor woningen die de bij dit initiatief aangesloten woningcorporaties aanbieden.
2. Je moet een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten.
3. Je neemt een annuïteitenhypotheek voor de duur van 30 jaar.

Voorschot
De vierde voorwaarde maakt het verschil. De woningcorporatie schiet maximaal 10 jaar een maximum van 20% van de maandelijks te betalen hypotheekrente voor. Je mag dit deel van de hypotheekrente met een korting van 1,45% verder meenemen in de aftrek bij de belastingen. Deze voorschotten betaal je gedurende de looptijd aan de corporatie terug. Hoe? Dat wordt in de offerte en dus in het koopcontract geregeld. Overigens overweegt de Belastingdienst de niet aftrekbare 1,45% in 2016 te herzien. Heel veel zal dat niet uitmaken, waarschijnlijk een paar euro per maand

03/26/15

Nu of nooit?

Soms zijn berichten nogal tegenstrijdig. Op het ene moment wijst men er op dat de rente enorm laag is en even later dat de huizenprijzen de komende 10 jaar nauwelijks zullen stijgen. Wat betekent dit voor potentiële kopers?

Toekomst
Het kan helpen om alle gegevens en feiten op een rij te zetten, om op die manier zicht te krijgen op de reikwijdte van een beslissing.
1. De renteaftrekmogelijkheid zal ook dit jaar met 0,5% verlaagd worden. Daar zullen de meesten geen last van hebben, maar het is goed om het mee te nemen in een beslissing.
2. De rente is super laag en de vraag is of ze nog lager zal worden. Feit is dat wachten kan betekenen dat de rente weer stijgt.
3. De annuïteitenhypotheek is, in de een of ander vorm, verplicht om renteaftrek te kunnen realiseren.
4. De huizenprijzen beginnen te stijgen, maar dat gaat nog met horten en stoten.
5. Feit is dat de huren de laatste jaren zeer fors gestegen zijn en dat dit proces nog niet tot een halt gekomen is.
6. Feit is dat betaalbare huurwoningen schaars zijn en men al snel op de -dure- particuliere markt terecht komt.
7. Meer dan 100% hypotheek is zo goed als onmogelijk.
8. De energieprijzen zijn dan iets gedaald, ze zullen in de toekomst uiteindelijk fors stijgen.

Conclusie
Op welke manier je ook naar deze gegevens kijkt, de conclusie kan niet anders zijn dan: Nu kopen, met een 30-jarige annuïteitenhypotheek en investeren in isolatie en zelf opwekken elektriciteit. Wie nu, tegen de huidige prijzen, een huis met wat grond koopt, kan in de toekomst ook nog uitbreiden en houdt zo de maandelijkse lasten lekker laag, waardoor het verschil tussen een eventuele huur en de te betalen hypotheek opvallend groot zal worden in de 30 jaar dat die hypotheek loopt.

12/30/14

Een vaste rente nemen? Voor hoelang?

Bij een hypotheek komen heel wat zaken kijken. Het is niet zo maar een lening die je afsluit.

Hypotheekvorm
Welke hypotheekvorm moet ik nemen? Het lijkt er in eerste instantie op dat alleen nog een annuïteitenhypotheek recht op renteaftrek geeft. In de praktijk valt dat mee, want er zijn variaties mogelijk.

Rentevast?
De 2e belangrijke vraag is of je een rentevaste hypotheek neemt of kiest voor een variabele rente. Er van uit gaande dat de historisch lage rente niet echt veel meer zal dalen, is een vaste rente absoluut de beste keuze.
Vraag 3 is de periode van vaste rente. Dit heeft veel te maken met de omstandigheden. Willen jullie in de beginperiode meer aflossen? Ben je van plan om over een aantal jaar het huis weer te verkopen? Wat biedt de hypotheekverstrekker aan? In feite geldt dat gezien de zeer lage rente nu het moment is om een hypotheek voor 30 jaar af te sluiten.

Lening
Een hypotheek is natuurlijk een langdurige lening. Stel je neemt een hypotheek van 150.000€ tegen 3,6 % voor 30 jaar dan moet je per maand op een bedrag van circa 675€ rekenen. Dit geeft natuurlijk wel zekerheid want je weet precies wat je moet betalen. Dit bedrag verandert namelijk nooit. Daarnaast staat in de hypotheekakte precies omschreven hoeveel je tegen welk boetebedrag extra kunt aflossen.
Sommigen kiezen hier niet voor omdat ze bang zijn er niet meer vanaf te komen. Dat is echter niet zo. Bij verkoop van het huis wordt het openstaande bedrag aan hypotheek betaald en kun je op het nieuwe verworven huis een nieuwe hypotheek aanvragen.

Eigen geld
Wat wel steeds belangrijker wordt is de zogenaamde eigen inbreng. Want de hypotheek wordt steeds verder beperkt tot de aankoopprijs. Zorg daarom voor wat spaargeld om in de woning te kunnen investeren.

11/10/14

Hypotheek oversluiten?

Volgens de experts is de rente op dit moment op het laagste punt aangekomen. Zij verwachten niet dat de rente nog verder kan of zal dalen. Dit kan daarom het moment zijn om na te denken over het oversluiten van de bestaande hypotheek.

Wat is oversluiten?
In principe betekent oversluiten de bestaande hypotheek aflossen en een nieuwe tegen de huidige, lagere, rente afsluiten. Om te weten of dit ook loont, is het goed alles op een rij te zetten en daarna met een adviseur te gaan praten. Dat kan de eigen hypotheekverstrekker zijn, maar ook een andere partij. Soms is een nieuwe aanbieder het voordeligst.

Wat te doen?
Om te kunnen besluiten of het oversluiten wel loont, is het handig een paar zaken te bekijken:
1. hoe hoog is de boete bij voortijdige aflossing die in de hypotheekakte vermeld staat? Hypotheekverstrekkers berekenen altijd een boete. De hoogte daarvan is belangrijk bij het bepalen van de keuze.
2. hoeveel is op de bestaande hypotheek al afgelost? Door het nog openstaande bedrag als nieuwe hypotheek te nemen, dalen de lasten natuurlijk ook.
3. hoeveel rente betaal je nu? Hoeveel verschilt dat met de huidige rente?
4. kan extra spaargeld gebruikt worden om het bedrag van de nieuwe hypotheek te verlagen?

Advies
Wanneer de antwoorden op de vragen positief zijn, loont het om een advies te vragen. Besef dat naast de aflossingsboete ook nieuwe notaris – en andere kosten betaald moeten worden. Overigens geldt dat de boete rente is en aftrekbaar voor de belasting. Houd rekening met de eventuele kosten van de adviseur.
Om te kunnen bepalen of oversluiten loont, is het verstandig om meer dan één offerte te vragen en in principe niet direct naar de eigen bank te gaan. Want die wil natuurlijk liever niet die hoge rente inruilen tegen een lagere.

10/1/14

Munt Hypotheken: De jongste speler op de Nederlandse huizenmarkt

Sinds kort heeft de Nederlandse huizenmarkt er een interessante nieuwe speler bij. De naam is Munt Hypotheken, een hypotheekverstrekker die het verlenen van hypotheken voor particulieren goedkoper en gemakkelijker wil maken.

Drie pensioenfondsen
Met een startkapitaal van zo’n 1,5 miljard euro is Munt al direct een geduchte concurrent van de Rabobank; tot nu toe de grootste hypotheekverstrekker van ons land.

Het kapitaal van Munt is afkomstig van drie pensioenfondsen: PGB (het pensioenfonds voor grafische bedrijven), het pensioenfonds van Hoogovens en het Pensioenfonds Metaal & Techniek, een van de vijf grootste pensioenfondsen van ons land.

Altijd op zoek naar veilige beleggingen
De Nederlandse pensioenfondsen beheren bij elkaar een kapitaal van bijna 1000 miljard euro. De overheid ziet erop toe dat pensioenfondsen te allen tijde aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De werknemer die premie betaalt of betaald heeft, moet er zeker van kunnen zijn, dat een pensioenfonds altijd voldoende geld onder handbereik heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Een groot deel van het kapitaal van een pensioenfonds zit dan ook voor lange tijd vast. Om het vermogen waardevast te houden, wordt een deel van de gelden belegd. Het liefst zo safe mogelijk.

Hoog rendement, laag risico
Volgens Munt Hypotheken is het beleggen in hypotheken voor de Nederlandse huizenmarkt voor pensioenfondsen interessant, omdat het rendement op lange termijn hoog en het risico laag is. De nieuwe hypotheekaanbieder verwacht dan ook dat het fonds in de komende jaren zal kunnen doorgroeien door de toetreding van meer pensioenfondsen.

Heldere producten
Munt Hypotheken wil met heldere basisproducten terug naar de tijd waarin hypotheken werden aangeboden zonder de toeters en bellen die er tegenwoordig bij veel banken aan te pas komen.

Op de site van Munt Hypotheken staan voorbeelden en vergelijkingen met tarieven van een aantal banken. Wie belangstelling heeft, vindt hier ook de onafhankelijke hypotheekadviseurs waarmee Munt Hypotheken werkt. Het lijkt zeker de moeite waard om hier te gaan shoppen.

07/30/14

Huizenprijzen Stijgen Voorzichtig Verder

Volgens de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) en het Kadaster stijgen de prijzen van de meeste koophuizen weer. Niet overal kan de vlag uit bij de verkopers die al zo lang wachten op een gunstig signaal uit de woningmarkt. In Zeeland, Groningen en Drenthe ging de gemiddelde waarde van de koopwoningen zelfs nog iets verder achteruit. In de rest van het land steeg in juni 2014 de gemiddelde huizenprijs met 2,2 procent (ten opzichte van juni 2013).

Goedkopere woningtypes in trek
Uit genoemde gegevens blijkt er op de huizenmarkt een duidelijke voorkeur voor woningen in de grote steden. Daar stegen de prijzen bovengemiddeld.In Rotterdam was de toename 4,1 procent, In Amsterdam 3,5 procent en in Utrecht 3.1 procent. Alle woningtypes werden daar duurder, maar er was vooral vraag naar de wat goedkopere woningtypes als appartementen en tussen- en hoekwoningen.

Liever kopen dan huren
De weer toenemende belangstelling voor een koopwoning zou verklaard kunnen worden uit een voorzichtig groeiend optimisme ten aanzien van de economische crisis. Jonge tweeverdieners die gewacht hebben op het dieptepunt van de huizenprijzen en de hypotheekrente slaan nu hun slag. Vooral in de grote steden is huren voor deze groep huizenzoekers om diverse redenen onaantrekkelijk. De wachtlijst voor huurwoning is lang, de huren blijven zo te zien stijgen en zijn dan ook nog eens in veel gevallen even hoog als de maandlast van een hypotheek.

10 jaar vast favoriet
Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker kiezen huizenkopers meer dan vroeger voor een rentevaste periode. Een logische keus met zo’n historisch lage rente. Rentevaste periodes van elf tot twintig jaar zijn bij de recent afgesloten hypotheken geen uitzondering, maar bij De Hypotheker is de rentevaste periode van 10 jaar favoriet.

Ook als het voordeel van de de hypotheekrente-aftrek via de Inkomstenbelasting terugloopt, blijft het kopen van een huis voor wie het kan betalen voorlopig een slimme zet.

04/25/14

Starterslening

De afgelopen 20 jaar is er waarschijnlijk geen lucratiever moment dan nu geweest op een woning te kopen. Niet alleen is de prijs meer dan 20% gedaald. Ook de hypotheekrente staat nog steeds op een uiterst laag niveau.

Starter
Voor starters kan dit het ideale moment zijn om een eigen huis te bemachtigen. Let daarbij wel op een aantal zaken:
* koop een huis dat financieel haalbaar is. Voorkom toekomstig onder water staan. Het best is een huis waar nog aan verbouwd kan worden of waar in de toekomst een aanbouw gerealiseerd kan worden.
* kijk of er een starterslening is. Zo kent bijvoorbeeld de gemeente ’s Hertogenbosch een speciale starterslening. Deze bedraagt of 30.000€ of maximaal 20% van de totale kosten. Als koper moet je zelf 80% van de totale kosten kunnen financieren. Deze lening is de eerste drie jaar renteloos.

Voorwaarden
Alle voorwaarden voor een dergelijke starterslening zijn gericht op het verwerven van die eigen woning.
1. Je huurt een huis of woont nog thuis.
2. Je betaalt geen rente over de eerste 3 jaar. Is daarna het inkomen nog steeds relatief laag, dan kun je een tweede termijn van 3 jaar aanvragen.
3. Uiteraard moet je de woning kopen of bouwen in de gemeente zelf.
4. De totale kosten mogen maximaal 273.000€ bedragen. Dat is de grens van de Nationale Hypotheek Garantie per 1 juli 2014.
5. Je moet in aanmerking komen voor de NHG.

Ideaal
Het is het ideale vertrekpunt voor de jongeren om een eigen huis te kopen. Informeer of een dergelijke starterslening ook in jouw gemeente mogelijk is. Of informeer of je ook in aanmerking komt wanneer je een huis koopt en gaat wonen in een gemeente waar ze een dergelijke regeling hebben. Het loont hoe dan ook de moeite.

02/24/14

Oriënteren loont altijd

Een hypotheek nemen of vernieuwen is een grote stap. Het bepaalt wat u per maand gaat aflossen.

Vergelijken
Volgens hypotheekwinkels zijn zij goedkoper dan de banken. Een vergelijking laat zien dat het om vele duizenden euro’s kan gaan over een looptijd van 10 of meer jaar. Ook tussen de verschillenden hypotheekwinkels zit overigens verschil.
Ga dus nooit op één offerte af. Leeft het idee om een huis te kopen, een ander huis te nemen of de hypotheek te vernieuwen? Begin dan op tijd met informatie in te winnen. Als de vergelijking van de hypotheeklasten klopt, dan kan het verschil zo maar een kleine middenklasser opleveren.

Aflossen
Een ander belangrijke onderwerp is het boetevrij aflossen. Hoeveel mag per maand of jaar boetevrij worden afgelost? Ook dat scheelt per aanbieder. Bij BLG schijnt een aflossing van 25€ extra per maand al te kunnen. Dit zet niet veel zoden aan de dijk, maar het gaat om het principe. Namelijk dat u bepaalt of u extra wilt aflossen en hoeveel, zonder daarvoor beboet te worden.
Vragen kost niets, maar levert veel op. Ook hier zijn er verschillen waar te nemen tussen de diverse aanbieders.

Grensoverschrijdend
Neem een dag of twee vakantie en ga naar Duitsland of België. Loop daar twee of drie banken binnen en vraag naar de voorwaarden. Het kan lonend zijn om de hypotheek hier af te sluiten. Let op eventuele boeteclausules.
Voor de aftrek maakt het niet uit dat de hypotheek in het buitenland is afgesloten, maar mocht u twijfelen of zekerheid willen hebben. Bel even met de belastingen.

Oriënteren levert geld op
Ga nooit over die ene nacht ijs. Haal zo veel mogelijk info binnen, zodat u goed kunt vergelijken. Het verschil dat de hypotheekwinkels benoemen kan heel veel geld opleveren. Zonde om zoiets te laten liggen.

01/27/14

Vermindering hypotheekrenteaftrek zet door

Vanaf 1 januari 2013 kan men alleen nog rente aftrekken wanneer men een hypotheek neemt op basis van annuïteit en is het maximale aftrekpercentage verlaagd. Per 1 januari 2014 is die verlaging met een half procent gestegen.

Niet alles
Maar dat is niet alles, want doordat de eerste belastingschijf ook lager is geworden, betekent dat eveneens een vermindering van de aftrek. Want men kan niet meer aftrekken dan er aan belasting is betaald. Verder is er nogal wat reuring ontstaan over de verhoging van het woonkostenforfait. Feit is dat door al deze maatregelen het terug te vragen bedrag lager kan uitvallen.

Woningmarkt
De daling van de huizenprijs maakt het voor de nieuwe koper een stuk minder zwaar dan voor hen die met een hypotheek zitten. Doordat men minder hypotheek hoeft op te nemen, worden de lasten lager en is de terugval in de aftrek tamelijk beperkt.
Dat geldt uiteraard niet voor de huizenbezitters die hun huis steeds verder onder water zien staan. Hier zal iedere verandering behoorlijk hard binnen komen.

Toekomst
Het terugdringen van de renteaftrek gaat door. In stappen van een half procent per jaar zal de aftrekmogelijkheid voor de derde belastingschijf teniet gedaan worden. Verder blijft het forfait stijgen en kan doordat ook in de tweede en derde belastingschijf een verlaging wordt doorgevoerd de totale aftrek verminderen.
Feit is dat steeds meer mensen, waar ze kunnen, extra aflossen. Dankzij de vrijstelling van giften van ouders is er een mogelijkheid ontstaan de last van de hypotheek te verminderen. Dat heeft uiteraard ook effect op de aftrek. Maar, eerlijk is eerlijk, wat je niet hoeft te betalen is altijd winst.
Op korte termijn zijn er geen verdere ingrepen te verwachten, maar het is verstandig om op de middellange termijn daar wel degelijk rekening mee te houden.