08/21/15

Starters op de woningmarkt

Voor starters bestaan er verschillende regelingen en in sommige gemeenten zelfs extra kansen om een huis te kunnen kopen. Dat neemt niet weg dat de koop van het eerste eigen huis een behoorlijk ingrijpend proces is.

Stappenplan
Een stappenplan helpt altijd bij moeilijke – of vergaande keuzes. Dankzij de stappen krijgen jullie zicht op de mogelijkheden. Dat helpt een weloverwogen keuze te maken.
1. Kijk eerst wat jullie kunnen besteden. Hoe hoog is een eventuele hypotheek? Probeer daarbij uit te gaan van één inkomen, want het tweede inkomen kan door andere keuzes, zoals kinderen, weg vallen.
2. Hoeveel eigen bijdrage kunnen jullie leveren? Bijvoorbeeld spaargeld of geld van de ouders? Hoe lager de hypotheek, hoe lager de maandelijkse kosten.
3. Bespreek wat in een aan te schaffen huis in ieder geval direct aangepakt moet worden.
* Nieuwe keuken?
* Badkamer?
* Isolatiemaatregelen? Denk aan zonnepanelen, nieuwe kozijnen, dakisolatie. Dit kan vanaf de start veel geld besparen.
Al deze zaken kosten geld. Gebruiken jullie daarvoor het spaargeld?
4. Waar zouden jullie het liefst willen wonen? Is dat financieel haalbaar?
5. Wat zijn de alternatieven? Goedkopere woning? Andere buurt? Andere stad?

Rente
De andere grote kostenpost is de hypotheek en dan met name de rente. Hoe lager, hoe beter, geldt voor zowel de hypotheek zelf als voor de rente.
1. Vraag altijd meerdere offertes aan.
2. Onderhandelen kan een lagere rente opleveren.
3. Kijk of er binnen de gemeente speciale regelingen zijn voor starters.

Kosten
Nadat de vragen beantwoord zijn, kunnen jullie op zoek naar de geschikte woning, omdat het maximale budget bekend is. Loop vervolgens eens langs andere kostenposten, zoals de vraag of twee auto’s noodzakelijk zijn. Is het openbaar vervoer een alternatief? Of een elektrische scooter? Zo ja, kan dat veel geld besparen dat ingezet kan worden om de woning in te richten.

07/24/15

Het ‘voorlopige’ koopcontract

Soms kunnen termen nogal verwarrend zijn. Neem de term ‘voorlopig koopcontract’. Dit lijkt alsof de partijen wel overeenstemming hebben bereikt en een contract getekend hebben, maar dat dat slechts tijdelijk -voorlopig- gelding heeft. Dat is echter niet zo. Het is een geldend contract waarmee de koop gesloten is.

Uitzonderingen
In principe gelden een drietal uitzonderingen, waardoor het contract eventueel nog kan komen te vervallen.
1. Wanneer een van de partijen binnen 72 uur kenbaar maakt van het contract terug te willen treden.
2. Wanneer de kopende partij de hypotheek niet kan verkrijgen.
3. Wanneer in het voorlopig koopcontract als voorwaarde staat opgenomen dat er een bouwkundig rapport zal worden opgemaakt en dat dit doorslaggevend voor de koop is.

Kosten
Er kunnen voor de koper kosten ontstaan doordat de hypotheek niet verstrekt wordt. Over het algemeen geldt dat de verkoper 10% van de koopsom mag eisen. Daarnaast zijn de kosten voor een bouwkundig rapport voor de koper. Toch is dit aan te raden, omdat op die manier eventuele gebreken aan het licht komen. Is er iets grondig mis met het huis, en er is een ontbindende voorwaarde opgenomen in het voorlopige koopcontract, dan vervalt het contract zonder verdere kosten voor de koper.

Voordeel
Door een bouwkundig rapport als ontbindende voorwaarde in het voorlopig koopcontract op te nemen, heeft de koper twee voordelen. Het contract vervalt wanneer het huis in slechte staat is en, worden er gebreken gevonden, dan kan de koper eventueel een lager bedrag aanbieden als koopprijs. Dit omdat er kosten aan de instandhouding van het huis verbonden zijn. Dit geldt uiteraard alleen als de gebreken dusdanig zijn dat daardoor het contract kan komen te vervallen.

Tip
Maak gebruik van de mogelijkheid om een voorlopig koopcontract gratis te downloaden. Lees het rustig door, zodat je voorbereid aan een koopgesprek kunt beginnen.

03/26/15

Nu of nooit?

Soms zijn berichten nogal tegenstrijdig. Op het ene moment wijst men er op dat de rente enorm laag is en even later dat de huizenprijzen de komende 10 jaar nauwelijks zullen stijgen. Wat betekent dit voor potentiële kopers?

Toekomst
Het kan helpen om alle gegevens en feiten op een rij te zetten, om op die manier zicht te krijgen op de reikwijdte van een beslissing.
1. De renteaftrekmogelijkheid zal ook dit jaar met 0,5% verlaagd worden. Daar zullen de meesten geen last van hebben, maar het is goed om het mee te nemen in een beslissing.
2. De rente is super laag en de vraag is of ze nog lager zal worden. Feit is dat wachten kan betekenen dat de rente weer stijgt.
3. De annuïteitenhypotheek is, in de een of ander vorm, verplicht om renteaftrek te kunnen realiseren.
4. De huizenprijzen beginnen te stijgen, maar dat gaat nog met horten en stoten.
5. Feit is dat de huren de laatste jaren zeer fors gestegen zijn en dat dit proces nog niet tot een halt gekomen is.
6. Feit is dat betaalbare huurwoningen schaars zijn en men al snel op de -dure- particuliere markt terecht komt.
7. Meer dan 100% hypotheek is zo goed als onmogelijk.
8. De energieprijzen zijn dan iets gedaald, ze zullen in de toekomst uiteindelijk fors stijgen.

Conclusie
Op welke manier je ook naar deze gegevens kijkt, de conclusie kan niet anders zijn dan: Nu kopen, met een 30-jarige annuïteitenhypotheek en investeren in isolatie en zelf opwekken elektriciteit. Wie nu, tegen de huidige prijzen, een huis met wat grond koopt, kan in de toekomst ook nog uitbreiden en houdt zo de maandelijkse lasten lekker laag, waardoor het verschil tussen een eventuele huur en de te betalen hypotheek opvallend groot zal worden in de 30 jaar dat die hypotheek loopt.

09/26/14

Welke rol speelt de notaris bij de (ver)koop van een woning?

Een notaris kan voor diverse zaken ingeschakeld worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het uitspreken van een echtscheiding of wanneer er iets geregeld moet worden met betrekking tot de nalatenschap van iemand. Een notaris speelt echter ook een belangrijke rol bij de (ver)koop van een woning. Wat is precies de taak van de notaris bij deze situatie?

De koop van een nieuwe woning

De aankoop van een nieuwe woning kan niet gerealiseerd worden zonder de tussenkomst van een notaris. Mondelinge afspraken gelden niet, dus moet er een koopcontract opgesteld worden. Hierin staan de afspraken met betrekking tot de overdracht en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voor een probleemloze overdracht van de woning is het belangrijk dat je de akte door een notaris laat opstellen.

Bovendien moeten deze zaken in het kadaster komen te staan en moet de financiële afwikkeling geregeld worden. Dit is een taak van de notaris.

178142023De verkoop van de oude woning

Ook bij de verkoop van je woning speelt de notaris een belangrijke rol. Er vindt een eigendomsoverdracht plaats en de notaris is hierin de neutrale partij die deze zaken in goede banen zal leiden. Hij houdt bijvoorbeeld in de gaten of de woning conform de afspraak wordt opgeleverd, maar ook dat de koper op tijd de koopsom stort aan de notaris.

Je bent vrij om te kiezen voor een notaris die je zelf wilt, bijvoorbeeld voor de woonnotaris. Er zijn geen vaste notaristarieven die gelden. Probeer daarom zoveel mogelijk notariskantoren te vergelijken.