Scheiden en een woning gekocht

Scheiden is zowel op emotioneel als op financieel vlak in vele gevallen een echte ramp. Daarnaast komt er dikwijls nog eens het feit bij dat men samen een huis of kinderen heeft, waardoor de situatie nog veel erger is. Bij sommige scheidingen verloopt de verdeling van de goederen vlot en eerlijk maar de praktijk leert ons dat deze gevallen eerder uitzonderlijk zijn.

Niemand wil het huis

Bij een scheiding zijn er uiteraard diverse mogelijkheden om de situatie van het huis te behandelen. Eerst en vooral hangt er veel af van het feit of er één van de partners geïnteresseerd is om de woning te houden. Is dit niet het geval, dan zal de woning moeten verkocht worden. De opbrengt van het huis dient dan om de lopende hypothecaire lening bij de bank af te betalen. Wie al een aantal jaar betaald heeft kan dan te maken krijgen met een overschot op deze verkoop. Dit geld wordt dan verdeeld onder beide partners, na betaling van alle kosten.

Eén van de partners wil kopen

Als er één van de partners wel de woning wil houden, wat vaak voorkomt, dan kan de wijze van overdracht geregeld worden in onderling overleg. Hier wringt uiteraard vaak het schoentje want de ene partner zal zo weinig mogelijk willen betalen en de andere zal zo veel mogelijk willen krijgen. Een moeilijke situatie dus, die wel kan opgelost worden door het aanstellen van een onafhankelijke schatter. Beide partijen kunnen zich vooraf akkoord verklaren met deze aanstelling en ook overeenkomen dat men zich zonder discussie zal neerleggen bij het geschatte bedrag. Op die manier kan de overdracht eerlijk en correct verlopen voor alle partijen.

Koopstrijd tussen partners

Een derde geval is het feit dat beide partners het huis willen kopen. In dit geval kan het zijn dat er geen overeenkomst kan gevormd worden en in deze situaties kan de rechtbank de woning toewijzen aan één van de partners na onderzoek van de mogelijkheden en omstandigheden.

Bron afbeelding