01/29/15

“Onder water staan”

Wat betekent “onder water staan?”

Steeds meer mensen hebben een huis wat bij verkoop “onder water staat”. Maar wat betekent dat? Doordat de huizenprijzen sinds de economische crisis gemiddeld met 20% zijn gedaald houden steeds meer mensen een restschuld over bij de verkoop van het huis. Om dit uit te leggen een makkelijk voorbeeld: u hebt een huis gekocht voor vier ton en u verkoopt het huis voor drie ton, dan “staat uw huis voor een ton onder “water”.

Is het een probleem als uw huis “onder water staat?”

Zolang u niet wilt verhuizen, is er niets aan de hand als u een restschuld op uw huis heeft. Het kan zijn dat de huizenprijzen weer zover gaan stijgen dat u in de toekomst geen restschuld meer heeft. Mocht u toch willen verhuizen dan kan er een probleem ontstaan. U hebt dan eerst toestemming van de bank nodig, die u uw hypotheek verstrekt heeft, om het huis in de verkoop te zetten. Er zijn situaties bekend waarbij de bank niet akkoord ging.

Gedwongen verhuizing

Het probleem wordt nog groter als u gedwongen moet verhuizen. Stel dat u uw woonlasten niet meer kunt betalen en de bank uw huis dreigt af te nemen. Dan komt het huis op de veiling terecht en wordt vaak onder de verkoopprijs verkocht, waardoor de restschuld nog groter is dan als u uw huis zelf had kunnen verkopen.
Ook de kosten bij echtscheiding zijn vele malen hoger als partners een gedeelde restschuld hebben.

Wat kunt u doen om zo snel mogelijk van uw restschuld af te komen?

Om zo snel mogelijk van de restschuld af te komen kunt u versneld aflossen, belastingvrij een schenking ontvangen van uw ouders of het afsluiten van een andere hypotheek. Kortom: er zijn wat oplossingen zodat uw huis minder “onder water komt te staan”.

12/30/14

Een vaste rente nemen? Voor hoelang?

Bij een hypotheek komen heel wat zaken kijken. Het is niet zo maar een lening die je afsluit.

Hypotheekvorm
Welke hypotheekvorm moet ik nemen? Het lijkt er in eerste instantie op dat alleen nog een annuïteitenhypotheek recht op renteaftrek geeft. In de praktijk valt dat mee, want er zijn variaties mogelijk.

Rentevast?
De 2e belangrijke vraag is of je een rentevaste hypotheek neemt of kiest voor een variabele rente. Er van uit gaande dat de historisch lage rente niet echt veel meer zal dalen, is een vaste rente absoluut de beste keuze.
Vraag 3 is de periode van vaste rente. Dit heeft veel te maken met de omstandigheden. Willen jullie in de beginperiode meer aflossen? Ben je van plan om over een aantal jaar het huis weer te verkopen? Wat biedt de hypotheekverstrekker aan? In feite geldt dat gezien de zeer lage rente nu het moment is om een hypotheek voor 30 jaar af te sluiten.

Lening
Een hypotheek is natuurlijk een langdurige lening. Stel je neemt een hypotheek van 150.000€ tegen 3,6 % voor 30 jaar dan moet je per maand op een bedrag van circa 675€ rekenen. Dit geeft natuurlijk wel zekerheid want je weet precies wat je moet betalen. Dit bedrag verandert namelijk nooit. Daarnaast staat in de hypotheekakte precies omschreven hoeveel je tegen welk boetebedrag extra kunt aflossen.
Sommigen kiezen hier niet voor omdat ze bang zijn er niet meer vanaf te komen. Dat is echter niet zo. Bij verkoop van het huis wordt het openstaande bedrag aan hypotheek betaald en kun je op het nieuwe verworven huis een nieuwe hypotheek aanvragen.

Eigen geld
Wat wel steeds belangrijker wordt is de zogenaamde eigen inbreng. Want de hypotheek wordt steeds verder beperkt tot de aankoopprijs. Zorg daarom voor wat spaargeld om in de woning te kunnen investeren.

12/1/14

Huizenprijs 20% onder topprijs

Alhoewel de prijzen van de huizen weer stijgen, is de huidige gemiddelde prijs een kleine 20% lager dan in de toptijd in 2008. Dat scheelt heel veel geld.

Lage rente
Daarnaast is de rente historisch laag en onderhandelbaar. Waar in tijden van hoge prijzen ook vaak de rente hoog is, is nu het tegendeel het geval. Kijk maar eens op hypotheekvergelijking sites of vraag eens na bij een adviseur.
Er is een derde belangrijke factor die bij de overweging om nu een huis te kopen van belang is, namelijk dat er meer hypotheekaanbieders op de markt zijn en dat de verschillen tussen de aanbieders fors zijn. Vergelijkingen laten zien dat ook hier duizenden euro’s te verdienen zijn. Factor vier is de lage overdrachtsbelasting en vijf dat over de rente zelfs nog te onderhandelen valt.

Veranderingen
Waar je vroeger er van uit ging dat het inkomen alleen maar zou toenemen, moet je in deze moeilijke tijd rekening houden met veranderingen die een forse wissel op dat inkomen kunnen trekken, zoals tijdelijke werkloosheid of mogelijke overstap naar het zelfstandig ondernemerschap (zzp). Wat natuurlijk ook meespeelt is het feit dat de hypotheekrenteaftrek in de loop der jaren verder zal verminderen.

Keuzes
Je moet dus keuzes maken. Koop nu dat huis waar jullie lang in willen blijven wonen. Dat alle kansen biedt voor uitbreiding door een aanbouw. Dat betaalbaar blijft ook als het even wat tegenzit. Dat voor de groei van het gezin bestemd is. Misschien is dat niet dat droomhuis waar je altijd van gedroomd hebt. Feit is dat een dergelijk huis op den duur het betaalbaarste alternatief zal zijn.
Maak daarnaast goed gebruik van extra’s, zoals eventuele energiebesparingssubsidies. Vraag de hypotheekadviseur welke kansen hier liggen. Dat alles zorgt er voor dat jullie eigenaar worden van een prachtig huis tegen een zo laag mogelijke maandelijkse kostenpost.

11/10/14

Hypotheek oversluiten?

Volgens de experts is de rente op dit moment op het laagste punt aangekomen. Zij verwachten niet dat de rente nog verder kan of zal dalen. Dit kan daarom het moment zijn om na te denken over het oversluiten van de bestaande hypotheek.

Wat is oversluiten?
In principe betekent oversluiten de bestaande hypotheek aflossen en een nieuwe tegen de huidige, lagere, rente afsluiten. Om te weten of dit ook loont, is het goed alles op een rij te zetten en daarna met een adviseur te gaan praten. Dat kan de eigen hypotheekverstrekker zijn, maar ook een andere partij. Soms is een nieuwe aanbieder het voordeligst.

Wat te doen?
Om te kunnen besluiten of het oversluiten wel loont, is het handig een paar zaken te bekijken:
1. hoe hoog is de boete bij voortijdige aflossing die in de hypotheekakte vermeld staat? Hypotheekverstrekkers berekenen altijd een boete. De hoogte daarvan is belangrijk bij het bepalen van de keuze.
2. hoeveel is op de bestaande hypotheek al afgelost? Door het nog openstaande bedrag als nieuwe hypotheek te nemen, dalen de lasten natuurlijk ook.
3. hoeveel rente betaal je nu? Hoeveel verschilt dat met de huidige rente?
4. kan extra spaargeld gebruikt worden om het bedrag van de nieuwe hypotheek te verlagen?

Advies
Wanneer de antwoorden op de vragen positief zijn, loont het om een advies te vragen. Besef dat naast de aflossingsboete ook nieuwe notaris – en andere kosten betaald moeten worden. Overigens geldt dat de boete rente is en aftrekbaar voor de belasting. Houd rekening met de eventuele kosten van de adviseur.
Om te kunnen bepalen of oversluiten loont, is het verstandig om meer dan één offerte te vragen en in principe niet direct naar de eigen bank te gaan. Want die wil natuurlijk liever niet die hoge rente inruilen tegen een lagere.

10/1/14

Munt Hypotheken: De jongste speler op de Nederlandse huizenmarkt

Sinds kort heeft de Nederlandse huizenmarkt er een interessante nieuwe speler bij. De naam is Munt Hypotheken, een hypotheekverstrekker die het verlenen van hypotheken voor particulieren goedkoper en gemakkelijker wil maken.

Drie pensioenfondsen
Met een startkapitaal van zo’n 1,5 miljard euro is Munt al direct een geduchte concurrent van de Rabobank; tot nu toe de grootste hypotheekverstrekker van ons land.

Het kapitaal van Munt is afkomstig van drie pensioenfondsen: PGB (het pensioenfonds voor grafische bedrijven), het pensioenfonds van Hoogovens en het Pensioenfonds Metaal & Techniek, een van de vijf grootste pensioenfondsen van ons land.

Altijd op zoek naar veilige beleggingen
De Nederlandse pensioenfondsen beheren bij elkaar een kapitaal van bijna 1000 miljard euro. De overheid ziet erop toe dat pensioenfondsen te allen tijde aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De werknemer die premie betaalt of betaald heeft, moet er zeker van kunnen zijn, dat een pensioenfonds altijd voldoende geld onder handbereik heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Een groot deel van het kapitaal van een pensioenfonds zit dan ook voor lange tijd vast. Om het vermogen waardevast te houden, wordt een deel van de gelden belegd. Het liefst zo safe mogelijk.

Hoog rendement, laag risico
Volgens Munt Hypotheken is het beleggen in hypotheken voor de Nederlandse huizenmarkt voor pensioenfondsen interessant, omdat het rendement op lange termijn hoog en het risico laag is. De nieuwe hypotheekaanbieder verwacht dan ook dat het fonds in de komende jaren zal kunnen doorgroeien door de toetreding van meer pensioenfondsen.

Heldere producten
Munt Hypotheken wil met heldere basisproducten terug naar de tijd waarin hypotheken werden aangeboden zonder de toeters en bellen die er tegenwoordig bij veel banken aan te pas komen.

Op de site van Munt Hypotheken staan voorbeelden en vergelijkingen met tarieven van een aantal banken. Wie belangstelling heeft, vindt hier ook de onafhankelijke hypotheekadviseurs waarmee Munt Hypotheken werkt. Het lijkt zeker de moeite waard om hier te gaan shoppen.

09/26/14

Welke rol speelt de notaris bij de (ver)koop van een woning?

Een notaris kan voor diverse zaken ingeschakeld worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het uitspreken van een echtscheiding of wanneer er iets geregeld moet worden met betrekking tot de nalatenschap van iemand. Een notaris speelt echter ook een belangrijke rol bij de (ver)koop van een woning. Wat is precies de taak van de notaris bij deze situatie?

De koop van een nieuwe woning

De aankoop van een nieuwe woning kan niet gerealiseerd worden zonder de tussenkomst van een notaris. Mondelinge afspraken gelden niet, dus moet er een koopcontract opgesteld worden. Hierin staan de afspraken met betrekking tot de overdracht en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voor een probleemloze overdracht van de woning is het belangrijk dat je de akte door een notaris laat opstellen.

Bovendien moeten deze zaken in het kadaster komen te staan en moet de financiële afwikkeling geregeld worden. Dit is een taak van de notaris.

178142023De verkoop van de oude woning

Ook bij de verkoop van je woning speelt de notaris een belangrijke rol. Er vindt een eigendomsoverdracht plaats en de notaris is hierin de neutrale partij die deze zaken in goede banen zal leiden. Hij houdt bijvoorbeeld in de gaten of de woning conform de afspraak wordt opgeleverd, maar ook dat de koper op tijd de koopsom stort aan de notaris.

Je bent vrij om te kiezen voor een notaris die je zelf wilt, bijvoorbeeld voor de woonnotaris. Er zijn geen vaste notaristarieven die gelden. Probeer daarom zoveel mogelijk notariskantoren te vergelijken.

08/28/14

100.000 euro schenking niet verlengd

Momenteel kun je nog van iemand, hoeft geen directe familie te zijn, een schenking van 100.000 euro ontvangen die belastingvrij is. De voorwaarde is dat het bedrag binnen 36 maanden besteed wordt aan of het afbetalen van een bestaande hypotheek of aan de koop van een huis.

Einde in zicht
De regering heeft onlangs bekend gemaakt dat deze regeling, ondanks verzoeken van verschillende belanghebbenden niet zal worden verlengd. Het wordt te kostbaar voor de schatkist. Dus, wil je nog gebruik maken van deze soepele regeling wacht dan niet langer af, maar wordt actief zodat je niet het hiermee verbonden voordeel mis loopt.

Onderhandelen
Gebruik je dit geld voor de aanschaf van een woning of ben je van plan om ook zonder zo’n ondersteuning een huis te kopen, dan is het daarvoor eveneens nu de juiste tijd om te handelen. Onlangs werd bekend dat de banken een extra marge van 0,4 tot 0,8% op de hypotheekrente verdienen. Dat betekent dat er dus onderhandelingsruimte is. Ga nooit af op één aanbod of één offerte. Vraag of zelf bij meerdere hypotheekverstrekkers, of geef een opdracht om het te doen, een offerte aan. Daar kan best verschil in zitten. Weet daarbij dat er zelfs in de meest aantrekkelijke offerte nog extra lucht kan zitten.

Te goedkoop wordt duurkoop
Ga daarin niet te ver, want het is heel goed mogelijk dat je je daarmee jezelf in de voet schiet. Wanneer een hypotheekverstrekker zo laag gaat zitten dat het bijna utopisch wordt, is het aan de tijd wakker te worden om een hele boze droom te voorkomen. Ook hier geldt dat te goedkoop uiteindelijk duurkoop zal worden. Kijk dus goed naar de voorwaarden. Hoe vervelend misschien, het kan heel veel geld opleveren. Maak een huis niet duurder dan noodzakelijk.

07/30/14

Huizenprijzen Stijgen Voorzichtig Verder

Volgens de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) en het Kadaster stijgen de prijzen van de meeste koophuizen weer. Niet overal kan de vlag uit bij de verkopers die al zo lang wachten op een gunstig signaal uit de woningmarkt. In Zeeland, Groningen en Drenthe ging de gemiddelde waarde van de koopwoningen zelfs nog iets verder achteruit. In de rest van het land steeg in juni 2014 de gemiddelde huizenprijs met 2,2 procent (ten opzichte van juni 2013).

Goedkopere woningtypes in trek
Uit genoemde gegevens blijkt er op de huizenmarkt een duidelijke voorkeur voor woningen in de grote steden. Daar stegen de prijzen bovengemiddeld.In Rotterdam was de toename 4,1 procent, In Amsterdam 3,5 procent en in Utrecht 3.1 procent. Alle woningtypes werden daar duurder, maar er was vooral vraag naar de wat goedkopere woningtypes als appartementen en tussen- en hoekwoningen.

Liever kopen dan huren
De weer toenemende belangstelling voor een koopwoning zou verklaard kunnen worden uit een voorzichtig groeiend optimisme ten aanzien van de economische crisis. Jonge tweeverdieners die gewacht hebben op het dieptepunt van de huizenprijzen en de hypotheekrente slaan nu hun slag. Vooral in de grote steden is huren voor deze groep huizenzoekers om diverse redenen onaantrekkelijk. De wachtlijst voor huurwoning is lang, de huren blijven zo te zien stijgen en zijn dan ook nog eens in veel gevallen even hoog als de maandlast van een hypotheek.

10 jaar vast favoriet
Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker kiezen huizenkopers meer dan vroeger voor een rentevaste periode. Een logische keus met zo’n historisch lage rente. Rentevaste periodes van elf tot twintig jaar zijn bij de recent afgesloten hypotheken geen uitzondering, maar bij De Hypotheker is de rentevaste periode van 10 jaar favoriet.

Ook als het voordeel van de de hypotheekrente-aftrek via de Inkomstenbelasting terugloopt, blijft het kopen van een huis voor wie het kan betalen voorlopig een slimme zet.

06/30/14
financien

Een Menghypotheek?

De veranderingen in de beperking van de hypotheek renteaftrek hebben het er niet makkelijker op gemaakt voor jonge mensen.

Inkomensverandering
Wanneer je gaat samenwonen of trouwen is het in de meeste gevallen zo dat jullie beiden een baan hebben. Dat betekent dat je dus relatief veel geld binnen krijgt. Terwijl dat bij de komst van kinderen vaak verandert, doordat een van de partners minder gaat werken en de lasten stijgen. Hoe moet je daar mee om gaan bij het bepalen van de hypotheek? Hoe kun je vanuit deze situatie de bank overtuigen van de hoogte van de hypotheek die je graag zou willen?

Lineair
Neem je als uitgangspunt het dubbele inkomen dan kan de hypotheek hoger uitvallen, maar wanneer dat inkomen omlaag gaat, kan dat ook betekenen dat de hypotheeklasten te hoog zijn geworden.
Dat kun je voorkomen door de hypotheek aan de inkomensniveaus aan te passen. Je neemt om te beginnen een lineaire hypotheek, zodat je veel aflost in de eerste jaren. Dat betekent dat je dus ook in die eerste jaren de optimale renteaftrek hebt.

Annuïteit
De lineaire hypotheek laat je dan na een aantal jaren overgaan in een annuïteitenhypotheek, waardoor de maandlast voor de rest van de looptijd gelijk blijft. Doordat jullie in de eerste jaren flink hebben afgelost, is het hypotheekdeel dat over blijft lager, waardoor de maandlasten lager worden.

Mengvorm
Je kunt kiezen voor een zogenaamde Menghypotheek. Je spreekt met de bank af dat jullie gedurende de eerste 6,7 of 8 jaar een lineaire hypotheek willen die dan vervolgens automatisch overgaat in een annuïteitenhypotheek. Dat betekent dat je drie voordelen binnen haalt.
1. De optimale renteaftrek in de jaren dat het inkomen hoog is.
2. Een gunstig maandbedrag voor de rest van de looptijd.
3. Een lage rente voor de hele looptijd.

05/27/14

Huizenprijzen stijgen weer

Het lijkt er op alsof we werkelijk langzaam uit de crisis klimmen. De beurzen voorop, want daar is de opmars het best te zien. Er zijn dagen dat ze letterlijk de hoogte inschieten.

Effect
Dat roept reacties op. Er is een lobby op gang gekomen om de euro omlaag te krijgen. Zij vinden dat de euro te duur is en dat dat een belemmering voor de export is. Dat moet dus anders.
Een van de manieren om dat te veranderen is de rente verhogen. Op dit moment is er nog geen sprake van een verhoging vindt de baas van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi. Maar hoelang houdt hij dit vol?

Twijfels
Dit alles zal nog niet direct tot een renteverhoging leiden, maar wel tot veranderingen in het koopgedrag. Meer en meer potentiële kopers vinden blijkbaar de weg naar hun nieuwe woning, want de daling van de verkopen lijkt voorbij. Er was zo waar in april een lichte stijging te zien.
Dat zal op den duur zijn effect op de prijzen hebben. Die zullen niet meer naar beneden bewegen, maar in het beste geval stabiel blijven. Dat betekent ook dat mensen niet meer zo snel zullen willen onderhandelen over de prijs, want ze hebben hoop hun vraagprijs te krijgen.

Handelen
Soms is wachten heel verstandig. Soms is overwegen heel belangrijk. Soms is handelen het beste. Het wordt tijd om te handelen voor hen die een huis willen kopen. Want nog zijn de prijzen laag en nog is de rente heel laag. Wachten kan geld gaan kosten.
Dit is misschien ook het moment voor hen die een spaarhypotheek hebben om eens een gesprek met de bank aan te gaan. Want nog is overstappen, door de lage rente, misschien een aantrekkelijke optie. Is de rente weer hoog, dan vervalt deze optie al snel.