Nieuw: De duo-hypotheek

Half februari bereikte de regering een woonakkoord dat de strenge hypotheekregels, die begin dit jaar werden afgekondigd, een beetje moesten verzachten. Met het sluiten van dit akkoord deed een nieuwe hypotheekvorm zijn intrede: de duo-hypotheek.

Nederland, een echt hypothekenland
Bijna nergens in Europa hebben zoveel mensen een hypotheek als in ons land. Alleen in Zweden, Noorwegen en IJsland ligt het percentage hoger. Dat staat onder meer te lezen in de Volkskrant. De cijfers zijn van Eurostat, de databank van de Europese Unie.

Stimulering eigenwoning bezit
Dat Nederland op dit gebied zo hoog scoort, is een gevolg van overheidsbeleid. Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw stimuleerde de overheid het eigenwoningbezit met het verlenen van starterssubsidies. Daarnaast was het aantrekkelijk om een hypotheek af te sluiten, omdat de rente die je betaalde voor een belangrijk deel aftrekbaar was (en is). Ook als je een huis contant kon betalen, zou je een dief van je eigen portemonnee zijn als je geen hypotheek nam. De overheid betaalde mee.

Duo-hypotheek
Dat er anno nu veranderingen in hypothekenland moeten plaatsvinden, is iedereen wel duidelijk. Toch moest minister Blok van Wonen, om zijn plannen erdoor te krijgen, de hulp inroepen van de kleinere oppositie partijen D66, ChristenUnie en SGP. Ala resultaat deed de duo-hypotheek haar intrede. Daarbij sluit je twee hypotheken af. De eerste voor het volle bedrag van de lening. Deze hypotheek moet volledig afgelost worden. De rente blijft aftrekbaar. De tweede hypotheek begint op 0 maar groeit aan met een vast bedrag per maand. Aan het eind van de looptijd bedraagt de tweede lening 50% van de hypotheek. Je lost per saldo dus 50% af. De rente de tweede lening is niet aftrekbaar en dat is minder gunstig voor de consument. Om te begrijpen hoe het precies werkt, moet je wel even gaan zitten. De SGP – mede verantwoordelijk voor het recente woonakkoord – legde het op haar site netjes uit onder de titel ‘Flexibele hypotheken’.