Nederlanders hebben hoogste hypotheekschuld

Eerste Europese Property Index
Het internationale onderzoeksbureau Deloitte heeft in een recent gepubliceerd onderzoek op een rijtje gezet hoe Europeanen wonen en hoeveel ze daarvoor betalen. Nederland zit in de middenmoot, behalve als het gaat om de hypotheekschuld: volgens de eerste Property Index hebben Nederlanders de hoogste hypotheekschuld van alle 27 Europese landen.

Huizenprijzen
De prijs van een huis kost in Nederland gemiddeld € 2100 per vierkante meter. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië zijn huizenbezitters duurder uit, in landen als Duitsland en België goedkoper. Uitzondering in Nederland zijn de hoge prijzen van huizen in Amsterdam met meer dan € 3000 per vierkante meter; alleen Milaan, Londen en Parijs zijn duurder.

Gemiddelde woonlasten
Europese huishoudens zijn zo’n 5800 euro kwijt aan jaarlijkse woonlasten. De woonlasten – uitgaven aan huur, hypotheeklasten, services en onderhoud – zijn ons land zijn lager dan die van de ons omringende landen, mede door de sociale huurwoningen en de hypotheekrenteaftrek. In de volgende Property Index zal duidelijk moeten worden of eventuele wijzigingen in de hypotheekrenteaftrek onze positie in Europa verandert.

Hypotheeklasten
Zit Nederland qua kosten van wonen op veel punten in de middenmoot, dan is dat anders als het gaat om de hypotheekschuld. Nederlanders hebben namelijk gemiddeld de hoogste hypotheekschuld per hoofd van de bevolking; deze komt uit op meer dan 100% van het BNP. In onze buurlanden ligt dit op slechts de helft van de schuld in Nederland.

Klik hier voor het complete Property Index rapport van Deloitte.