Kies voor betaalbare maandlasten

Bij de meeste banken in Nederland kunt u een hypotheek krijgen die ongeveer 4 tot 4,5 keer de hoogte is van uw gezamenlijk gezinsinkomen. Dat klinkt goed, zeker nu de huizenprijzen nog steeds dalen. Dit is dan ook een erg goede tijd voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe koopwoning. Maar kiest u voor de maximale hypotheek, wat zijn eigenlijk dan uw maandlasten? En kunt u dan nog normaal leven? De woonquote vertelt u dat.

De woonquote geeft aan welk deel van uw inkomen u aan uw woonlasten kunt besteden
Elk gezin moet eten, kleren kopen, zich verzekeren, en heeft nog veel meer uitgaven. Als de woonlasten dan te hoog zijn komen deze uitgaven in het gedrang. Om te bepalen welk deel van het inkomen aan de woonlasten uitgegeven kan worden is de woonquote ontwikkeld. De woonquote is het deel van het inkomen dat aan de hypotheek besteed mag worden.

De woonquote is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen
Als uw inkomen hoger wordt dan geeft u uiteraard meer geld uit aan eten, kleding, en andere zaken. Dit zal echter niet evenredig veel meer zijn. Dat betekent dat de woonquote bij een hoog inkomen hoger is dan bij een lager inkomen. Dat houdt ook in dat hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw hypotheek mag zijn ten opzichte van uw inkomen.

Het soort hypotheek en de rentestand bepalen de maximale hoogte van de hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de maandlasten lager dan bij een hypotheek waarbij u aflost. Datzelfde geldt als u een hypotheek tegen een lager rentepercentage kunt afsluiten. In beide gevallen betekent dit dat bij een gelijke woonquote u een hogere hypotheek kunt afsluiten. Houdt u er wel rekening mee dat als u de hypotheek oversluit, of de rente stijgt, u het financieel zwaarder zult krijgen.