Hypotheekrenteaftrek? Dat wordt aflossen.

Er staat nogal wat te gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. In het lenteakkoord, of ook wel Kunduz akkoord, is besloten dat voor nieuwe hypotheken, en hypotheken die aangepast worden, er niet zonder meer volledige hypotheekrenteaftrek meer is. Die is er alleen als er gekozen wordt voor een hypotheekvorm waarin gedurende de looptijd afgelost wordt. Het gaat dan om een annuïtair of lineair aflossende hypotheek.

Annuïtair of lineair aflossen
Bij hypotheken waarbij annuïtair of Lineair wordt afgelost betaalt u maandelijks een deel rente en een deel aflossing. Doordat u maandelijks ook aflost wordt de hypotheekschuld lager, en daardoor daalt uw hypotheekrenteaftrek. Bruto betaalt u gedurende de looptijd van de hypotheek elke maand dezelfde premie. Netto betaalt u echter elke maand een stukje meer. Hierdoor nemen uw netto maandlasten toe.

Dit in tegenstelling tot spaarhypotheken of beleggingshypotheken, waarbij aan het eind van de looptijd wordt afgelost. Hierbij houdt u gedurende de gehele looptijd de volledige renteaftrek. Sluit u een spaarhypotheek of beleggingshypotheek dan heeft u om die reden geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.

Gaat deze maatregel door?
Het beperken van de hypotheekrenteaftrek is in gang gezet door het Lenteakkoord dat in het eerste halfjaar van 2012 is gesloten. De punten uit dat akkoord zorgen ervoor dat Nederland gaat voldoen aan de eisen die de Europese Unie stelt aan maximale begrotingstekorten. De PVDA en VVD onderhandelen op dit moment over het nieuwe regeerakkoord. Dit kan wijzigingen in het Lenteakkoord opleveren.

Hier is echter een keerzijde aan. Om aan het maximale begrotingstekort van 3% te blijven voldoen moet het totaalpakket aan bezuinigingen op orde blijven. Het geld dat niet verdiend wordt met deze maatregel moet uit een ander potje komen. Het zal bijzonder lastig zijn om op korte termijn een vervangend potje te vinden. Gaat u een nieuwe hypotheek aan, laat u dan in ieder geval goed informeren!