Een persoonlijke lening in combinatie met uw hypotheek

U hebt een lening afgesloten voor de aankoop van een huis. Helaas hebt u nog onvoldoende geld over om uw huis in te richten. Naast het afsluiten van een hypotheek is het dan mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten. U kunt bijvoorbeeld een doorlopend krediet aanvragen bij een bank of financieringsinstelling. Uw inkomen en schulden worden getoetst voordat de lening kan worden afgesloten. De financieringsmaatschappij wil weten of u wel kredietwaardig bent: dat betekent dat u wel in staat moet zijn om de lening te kunnen afbetalen.

Het Bureau Kredietregistratie
Ook bij het afsluiten van een hypotheek, kijkt de bank naar uw uitstaande leningen. De hypotheekverstrekker gaat op onderzoek bij de kredietregistratie. Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel staan alle persoonlijke leningen geregistreerd. Hebt u al eerder een persoonlijke lening afgesloten, welke nog dient te worden afbetaald, dan heeft deze lening invloed op de hoogte van het te lenen hypotheekbedrag. Het kan dan zijn dat het huis welke u op basis van uw inkomen had willen kopen, dan niet gekocht kan worden.

Mogelijkheden om extra geld lenen
Om extra geld te lenen kunt u ook terecht bij familie, vrienden en kennissen. Zij zijn eventueel bereid om geld aan u uit te lenen, zonder dat daar een rentevergoeding tegenover staat. Dat spaart u geld. Om een goede relatie te behouden, is het slim om een contract te maken met de voorwaarden en termijnen voor terugbetaling.

Leen nooit teveel geld
Een goed advies is om niet te veel geld te lenen. Leen dat wat u nodig heeft en spaar vanuit uw inkomen voor nieuwe aankopen. Elke lening moet worden terugbetaald en als u uw leningen niet meer kunt terugbetalen, kunt u in een vicieuze cirkel komen van het niet meer kunnen betalen van openstaande rekeningen. Voor meer informatie over geld lenen kunt u terecht op http://www.veiligonlinegeldlenen.nl/.