De startershypotheek

Een startershypotheek is een hypotheek die wordt afgegeven aan mensen die voor het eerst een huis gaan kopen. De meeste mensen, die een eerste woning kopen zijn nog jong en staan aan het begin van hun werkcarrière. Het inkomen is meestal nog niet zo hoog en gaat nog groeien in de jaren die erop volgen. Bij een startershypotheek wordt hier rekening meegehouden: met de startershypotheek kan meer geleend worden dan op basis van het inkomen verwacht zou worden. Er wordt rekening gehouden met de loonstijging.

Veranderingen rondom de startershypotheek
Afgelopen jaar werd het door alle politieke veranderingen eerst gedreigd de startershypotheek af te schaffen. Dit zou voor jongeren grote consequenties hebben. Een eerste koophuis zou dan voor veel jongeren onmogelijk worden komen. Ook het wachten op een huurwoning kan jaren duren en de prijzen in de vrije sector liggen meestal te hoog voor starters met een beperkt in komen. Midden november werd duidelijk dat in de nieuwe kabinetsplannen de startershypotheek toch blijft bestaan, waardoor ook beginnende woningkopers gewoon een woning kunnen blijven kopen.

Mede gefinancierd door de SVn
De startershypotheek is een hypotheek welke geleend wordt bij de bank en die wordt aangevuld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Als de aanvraag voor een hypotheek is ingediend bij de bank, dan dient er ook een aanvraag te worden ingediend bij dit Stimuleringsfonds. Dit is dus een andere werkwijze als bij de aanvraag van alle andere hypotheekvormen.

Garantstelling ouders
Bij een aantal banken, kan nog meer geld geleend worden als de ouders van de aanvrager garant staan. De ouders worden dan medeschuldenaar op de hypothecaire lening. Als de hypotheek niet kan worden afgelost, worden de ouders medeaansprakelijk gesteld voor het aflossen van de hypotheek, naast het kind welke de hypotheek heeft afgesloten.

Conclusie
De startershypotheek is een andere hypotheekvorm dan alle andere hypotheekvormen doordat er meer geleend kan worden, dan op basis van het inkomen valt te verwachten. Eventueel kunnen ouders garant staan.