03/26/14

Ook een lineaire hypotheek heeft renteaftrek

Annuïteiten
Algemeen wordt aangenomen dat de renteaftrek alleen nog geldt voor annuïteitenhypotheken. Dat is het algemene beeld dat ontstaan is. Er is echter ook een tweede hypotheekvorm waar de renteaftrek gehandhaafd is, namelijk de lineaire hypotheek. Het gaat er namelijk om dat op de lening (hypotheek) bij iedere betaling moet worden afgelost.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is een vorm waarbij in het begin een veel hoger maandbedrag moet worden betaald dan op het eind van de looptijd. Het deel dat afgelost wordt op de lening (hypotheek) is iedere maand gelijk. Het renteaandeel is uiteraard in de eerste jaren heel hoog en daalt naarmate het afgeloste deel van de lening minder wordt.
Stel u leent €180.000 voor 30 jaar. Dan moet u dus per jaar €6000 terugbetalen ofwel €500 per maand. Daar komt de rente bovenop. Dus zal het bedrag in jaar één hoger zijn dan in jaar twee, waar de nog openstaande schuld met €6000 verlaagd is (nu nog €174.000). Na bijvoorbeeld 10 jaar is de lening afbetaald tot €120.000 en wordt dus ook het rentedeel fors minder.

Voordelen
Een lineaire hypotheek kan twee voordelen hebben. U betaalt het hoogste bedrag op het moment dat u het hoogste inkomen heeft. Bijvoorbeeld wanneer er nog geen kinderen zijn en u hebt allebei een baan.
Voordeel twee is dat de hoogst mogelijke renteaftrek mogelijk is in diezelfde periode. Dus u maakt optimaal gebruik van die aftrek.

Persoonlijke keuze
Vaak wordt de lineaire hypotheek over het hoofd gezien omdat mensen denken dat dit een dure keuze is. Gezien de veranderde voorwaarden voor de renteaftrek loont het echter om ook deze hypotheekvorm mee te nemen in de zoektocht naar de juiste hypotheek. Uiteraard blijft gelden dat meerdere offertes en onderhandelen deel uitmaken van het proces en veel geld kunnen besparen.

07/1/13

In de toekomst geen hypotheek zonder eigen geld

“Zonder spaargeld geen hypotheek”, stond op 28 juni op de voorpagina van De Telegraaf te lezen en ook andere media kwamen met een soortgelijke boodschap. Dat kan even schrikken geweest zijn als u plannen hebt om op korte termijn een huis te kopen. Alweer een nieuwe barrière op weg naar een eigen huis? Dat valt voorlopig reuze mee, maar het is wel interessant om te weten wat u in de toekomst te wachten kan staan op het gebied van hypotheekverstrekking.

Plannen voor toekomstig bankbeleid
Het nieuwsfeit dat zoveel aandacht kreeg, was gebaseerd op een advies van de Commissie Structuur Nederlandse Banken. De Commissie blijkt een sterke voorstander te zijn van lagere hypotheken. In de toekomst geen hypotheken meer van 100 procent, zoals de overheid dat in 2018 verwezenlijkt wil zien, maar hypotheken van maximaal 80 procent. De reden ligt voor de hand. De huizenprijzen zijn fors gedaald en daarmee zijn veel hypotheken niet meer volledig gedekt. Dat maakt niet alleen de huizenbezitter kwetsbaar maar ook de banken

Diep snijden in zieke woningmarkt
De Commissie wil diep snijden snijden in het tot nu toe gevoerde bankbeleid. Hypotheken zouden volgens het advies in de toekomst niet hoger zijn dan 80 procent van de waarde van het onderpand. Lager dan ooit, dus. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was een hypotheek van 90 procent heel gangbaar. Wilde je een hypotheek voor een huis van 100.000 gulden(!)dan moest je eerst 10.000 gulden op tafel leggen. De woningmarkt zat in de lift en was nog gezond.

Sparen op zich een goede zaak
Aan de uitvoering van het advies kan volgens de Commissie pas worden gewerkt, als de huizenmarkt weer in de lift zit. Het ziet er naar uit, dat dat nog wel jaren kan duren. Lang genoeg om flink te gaan sparen, want hypotheken van 110 procent komen zeer waarschijnlijk nooit meer terug.

10/30/12

Nog steeds een daling van de huizenprijzen

De huizenprijs is ten opzichte van vorig jaar september met 7,9% verder gedaald. Daling van de huizenprijs heeft allerlei consequenties voor zowel huiseigenaren als potentiële kopers. De huizenmarkt zit vast en het wordt steeds moeilijker om een huis te kopen of te verkopen.

De kans om goedkoop een huis te kopen?
Goedkoop een huis kunnen kopen en deze na een aantal jaren met winst verkopen is wat iedere huiseigenaar hoopt, of je nu een starter bent op de huizenmarkt of al meerdere huizen hebt verkocht. Nu de huizenprijzen laag zijn is dit de ideale tijd om een huis te kopen en te wachten tot de prijzen weer omhoog gaan om hem met winst te kunnen verkopen. Een huis kopen is tegenwoordig voor steeds meer mensen echter lastig. Veel mensen hebben minder te besteden door de economische crisis en de banken zijn ook voorzichtiger geworden in het verstrekken van een hypotheek.

Hoge restschuld door de daling van de huizenprijs
Wanneer de hypotheek hoger is dan de verkoopprijs van het huis is er sprake van een restschuld. Vanwege deze restschuld zijn er veel mensen die hun huis niet meer verkopen om een restschuld te voorkomen. Op deze wijze stagneert de doorstroom in de huizenmarkt. De vraag naar woningen wordt minder waardoor de huizenprijzen uiteindelijk nog verder gaan dalen.

08/28/12

Aanbod te koop staande woningen gestegen

Aanbod groeit gestaag
Het aantal woningen dat te koop staat is gestegen tot nagenoeg 231.000. Gemeten is van april tot en met juni van dit jaar. Een stijging van meer dan 8.300 woningen ten opzichte van de afgelopen maand maart. Dit valt te lezen in het Laatste Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank die onlangs verschenen is.

Niet verrassend
Deze stijging is niet verrassend omdat traditioneel het aanbod gedurende deze maanden sneller toeneemt dan de rest van het jaar. Het is niet aan te nemen dat deze stijging enig verband houdt met de overdrachtsbelasting, als wij kijken naar de doorlooptijd was een toename in de eerste drie maanden van het jaar waarschijnlijker geweest.
Zo luidt het oordeel van de economen van de Rabobank.
De Rabobank is de grootste hypotheekverstrekker in Nederland en in die hoedanigheid volgt de huizenmarkt op de voet.

Verkooptijd steeds langer
Op het ogenblik duurt het 308 dagen voordat een gemiddelde woning wordt verkocht. Dat is 14 dagen meer dan een kwartaal eerder, en 42,4% van het hele aanbod staat langer dan een jaar te koop.

Ondanks dit feit daalt de vraagprijs niet evenredig als de transactieprijzen. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat steeds meer huishoudens de prijs niet kunnen verlagen in verband met het overhouden van een restschuld. Hierdoor wordt de doorstroming belemmerd.

Executieveilingen
In de maanden april tot en met juni van dit jaar zijn er 724 executieveilingen geweest, dat is een toename van 8,2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Momenteel gaat het om 2.622 woningen op jaarbasis.

Het percentage van betalingsachterstanden was en blijft laag. Het gemeten percentage in april 2012 was 0,7%. Dit zijn huishoudens die een hypotheek betalingsachterstand hebben van meer dan 60 dagen.

08/27/12

Verkiezingen 2012 en de huizenmarkt

Binnenkort kunt u stemmen voor de Tweede Kamer. Als bezitter van een eigen huis wilt u natuurlijk graag weten wat de verschillende standpunten van de politieke partijen zijn ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek en eigen woningbezit. Hypotheekblogger zet de meningen van de grootste partijen op een rijtje.

De VVD wil niets veranderen aan hypotheken die zijn afgesloten voor 2013. De partij staat op het standpunt dat de aftrekregeling blijft behouden, maar wel moet worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel (aanschaf van huizen en aflossing van schuld).

GroenLinks is voor geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, omdat de regeling gunstiger is voor mensen met een hoog dan voor mensen met een lager inkomen. De partij wil een starterspremie invoeren, zodat starters makkelijker een eerste huis kunnen kopen.

De PvdA pleit voor hervormingen van de woningmarkt gericht op doorstroming. Binnen een periode van 30 jaar zijn er nieuwe hypotheekaftrekmogelijkheden, waarbij voor iedereen hetzelfde tarief geldt.

D66 wil de hypotheekrente geleidelijk terugbrengen tot 30% in 2035, zodat de huizenmarkt in beweging komt, maar eigenaren niet in financiële moeilijkheden raken.

De SP wil vasthouden aan de aftrek voor voor hypotheekbedragen tot 350.000 euro. De aftrekmogelijkheden voor villabezitters worden flink beperkt.

De PVV is van mening dat afschaffing of beperking van de hypotheekrenteaftrek zorgt voor extra onrust op de woningmarkt. Deze moet dus ongewijzigd blijven.

Ook het CDA wil dat de hypotheekrenteaftrek gewoon blijft bestaan. De partij wil daarnaast sneller aflossen mogelijk maken en stimuleren.

Stemwijzer
Op Stemwijzer.nl kunt u zelf allerlei stellingen beantwoorden, waaronder stellingen over de woningmarkt, en zo zien waar u politieke voorkeur ligt.

 

06/25/12

Huizenmarkt trekt iets aan

Veel huizenbezitters horen maandelijks dat hun woning weer in waarde is gedaald en dat de huizenmarkt volkomen vast zit. Die neerwaartse spiraal werd vorige maand doorbroken. In mei trok de huizenmarkt iets aan. Ten opzichte van april werden er volgens Kadastergegevens (De Telegraaf van 18 juni 2012) 23,6 % meer huizen verkocht. Het nieuwe samenwerkingsverband in de Tweede Kamer – het zogeheten Kunduzakkoord – zou de oorzaak zijn van het gestegen consumentenvertrouwen.

Niet ontevreden
Of dit het begin is van een langdurige gunstige ontwikkeling op de huizenmarkt is nog niet te zeggen. Toch werden er ook voor mei van dit jaar nog altijd huizen gekocht en verkocht. De verkopers lieten hun prijzen wat zakken en waren uiteindelijk niet eens altijd ontevreden met het eindresultaat. De meesten kochten een ander huis en profiteerden daarbij van scherpe prijzen en een lage hypotheekrente. Per saldo kwamen ze goed weg.

In de toekomst kijken
Nu is een huis kopen geen luchtige gebeurtenis. Voor veel mensen een eigen woning de grootste aankoop van hun leven. Dat een starter goed nadenkt alvorens te handelen, spreekt vanzelf. Een van de moeilijkheden bij het kopen van een huis is, dat je niet in de toekomst kunt kijken. Er kan zoveel misgaan. Inderdaad,‘kan’ maar hoeft niet. Er zijn nog altijd veel mensen met een goede uitgangspositie als het gaat om het kopen van starterswoning.

Vermogen opbouwen
Bij de afweging kopen of huren zal eerst gekeken worden naar de eigen financiële positie. Een vast inkomen, goed werk en eventueel wat geld op de bank zijn goede uitgangspunten als een huis kopen een serieus plan is. Dat het huis eigendom wordt en je er in de toekomst wellicht vermogen mee opbouwt, spreekt veel mensen aan. Die vermogensopbouw gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar een hypotheek heeft een lange looptijd!