09/18/15

Het Energie Prestatie Certificaat (EPC)

Bij de koop van een huis spelen heel vaak emoties een belangrijke rol. Je koopt het huis omdat het zo mooi is, zo gunstig ligt, in de buurt ligt waar je opgegroeid bent of omdat het ruim genoeg is voor het gezin. Maar heb je ook gevraagd hoe het met de energetische situatie van het huis zit? Of kom je daar pas achter als de eerste energierekening op de mat valt en jullie met stomheid geslagen zien wat je als maandelijks voorschot moet betalen? Pak het goed aan en vraag bij de koop om een EPC.

EPC
Het Energie Prestatie Certificaat (EPC) kun je vergelijken met de energiewijzer die voor apparatuur gebruikt wordt. Rood is puur slecht en groen geweldig. Dankzij het EPC kunnen jullie een inschatting maken hoeveel energie het huis verbruikt. Dat biedt drie mogelijkheden
1. jullie accepteren het omdat jullie dit specifieke huis willen. Dan maar meer betalen aan energielasten.
2. jullie onderhandelen met het EPC in de hand over de prijs. Die moet dus omlaag, want er zijn energiebesparende maatregelen nodig.
3. Jullie houden bij de vaststelling hoeveel geld jullie aan de koop van een huis kunnen, willen, besteden alvast rekening met extra investeringen om energie te besparen en zo de maandelijkse lasten omlaag te brengen.

Kat in de zak?
Denk vooruit, want emoties zijn prachtig, maar kunnen geld kosten. Is het niet bij de koop dan kan het daarna het geval zijn. Plan een budget voor zaken als dakisolatie, zonnepanelen, muurisolatie, nieuwe kozijnen, rolluiken. Jullie zullen daar zeker geen spijt van hebben wanneer je later het maandelijkse energieverbruik ziet. Elektriciteit en gas zijn al duur. Ze worden in de toekomst nog duurder. Slimme aanpak en een huis na de koop meteen isoleren, levert letterlijk veel geld op. Dankzij het EPC weet je wat er te doen is.

08/21/15

Starters op de woningmarkt

Voor starters bestaan er verschillende regelingen en in sommige gemeenten zelfs extra kansen om een huis te kunnen kopen. Dat neemt niet weg dat de koop van het eerste eigen huis een behoorlijk ingrijpend proces is.

Stappenplan
Een stappenplan helpt altijd bij moeilijke – of vergaande keuzes. Dankzij de stappen krijgen jullie zicht op de mogelijkheden. Dat helpt een weloverwogen keuze te maken.
1. Kijk eerst wat jullie kunnen besteden. Hoe hoog is een eventuele hypotheek? Probeer daarbij uit te gaan van één inkomen, want het tweede inkomen kan door andere keuzes, zoals kinderen, weg vallen.
2. Hoeveel eigen bijdrage kunnen jullie leveren? Bijvoorbeeld spaargeld of geld van de ouders? Hoe lager de hypotheek, hoe lager de maandelijkse kosten.
3. Bespreek wat in een aan te schaffen huis in ieder geval direct aangepakt moet worden.
* Nieuwe keuken?
* Badkamer?
* Isolatiemaatregelen? Denk aan zonnepanelen, nieuwe kozijnen, dakisolatie. Dit kan vanaf de start veel geld besparen.
Al deze zaken kosten geld. Gebruiken jullie daarvoor het spaargeld?
4. Waar zouden jullie het liefst willen wonen? Is dat financieel haalbaar?
5. Wat zijn de alternatieven? Goedkopere woning? Andere buurt? Andere stad?

Rente
De andere grote kostenpost is de hypotheek en dan met name de rente. Hoe lager, hoe beter, geldt voor zowel de hypotheek zelf als voor de rente.
1. Vraag altijd meerdere offertes aan.
2. Onderhandelen kan een lagere rente opleveren.
3. Kijk of er binnen de gemeente speciale regelingen zijn voor starters.

Kosten
Nadat de vragen beantwoord zijn, kunnen jullie op zoek naar de geschikte woning, omdat het maximale budget bekend is. Loop vervolgens eens langs andere kostenposten, zoals de vraag of twee auto’s noodzakelijk zijn. Is het openbaar vervoer een alternatief? Of een elektrische scooter? Zo ja, kan dat veel geld besparen dat ingezet kan worden om de woning in te richten.

07/24/15

Het ‘voorlopige’ koopcontract

Soms kunnen termen nogal verwarrend zijn. Neem de term ‘voorlopig koopcontract’. Dit lijkt alsof de partijen wel overeenstemming hebben bereikt en een contract getekend hebben, maar dat dat slechts tijdelijk -voorlopig- gelding heeft. Dat is echter niet zo. Het is een geldend contract waarmee de koop gesloten is.

Uitzonderingen
In principe gelden een drietal uitzonderingen, waardoor het contract eventueel nog kan komen te vervallen.
1. Wanneer een van de partijen binnen 72 uur kenbaar maakt van het contract terug te willen treden.
2. Wanneer de kopende partij de hypotheek niet kan verkrijgen.
3. Wanneer in het voorlopig koopcontract als voorwaarde staat opgenomen dat er een bouwkundig rapport zal worden opgemaakt en dat dit doorslaggevend voor de koop is.

Kosten
Er kunnen voor de koper kosten ontstaan doordat de hypotheek niet verstrekt wordt. Over het algemeen geldt dat de verkoper 10% van de koopsom mag eisen. Daarnaast zijn de kosten voor een bouwkundig rapport voor de koper. Toch is dit aan te raden, omdat op die manier eventuele gebreken aan het licht komen. Is er iets grondig mis met het huis, en er is een ontbindende voorwaarde opgenomen in het voorlopige koopcontract, dan vervalt het contract zonder verdere kosten voor de koper.

Voordeel
Door een bouwkundig rapport als ontbindende voorwaarde in het voorlopig koopcontract op te nemen, heeft de koper twee voordelen. Het contract vervalt wanneer het huis in slechte staat is en, worden er gebreken gevonden, dan kan de koper eventueel een lager bedrag aanbieden als koopprijs. Dit omdat er kosten aan de instandhouding van het huis verbonden zijn. Dit geldt uiteraard alleen als de gebreken dusdanig zijn dat daardoor het contract kan komen te vervallen.

Tip
Maak gebruik van de mogelijkheid om een voorlopig koopcontract gratis te downloaden. Lees het rustig door, zodat je voorbereid aan een koopgesprek kunt beginnen.

06/26/15

Nieuw optimisme op de woningmarkt

Met de komst van het lentegroen verschenen er in tuinen en aan gevels van woonhuizen de eerste bordjes ‘Te koop’. En het werden er steeds meer. Zou de woningmarkt weer tot bloei komen? Zou u dan toch eindelijk uw huis kunnen verkopen of kon u als starter nu echt in actie komen?

Het lijkt erop, want diverse te koop-bordjes zijn inmiddels vervangen door verkocht-bordjes. Inderdaad, nattevingerwerk voor een marktanalyse, maar er is meer. Ook financiële experts zijn steeds positiever als het gaat om het consumentenvertrouwen.

Genoeg gesomberd
Het is er de overheid veel aan gelegen om het consumentenvertrouwen dat door een reeks bezuinigingsmaatregelen steeds verder wegzakte, weer te herstellen. De welvarende Nederlander hield de hand op de knip in afwachting van betere tijden. Maar als geld niet rolt, stagneert de economie. Het kabinet poetste ieder positief geluid op. Bijvoorbeeld over economisch herstel in het buitenland. Nog niet hier, maar het was een begin. De Nederlandse economie moet het nu eenmaal voor een belangrijk deel hebben van de export. Het nieuws viel goed. Er was genoeg gesomberd.

Gunstige kopersmarkt
ING WoonIndex van het tweede kwartaal van dit jaar pikte het groeiend optimisme van zowel starters als verkopers van woningen op. Vier op de tien starters op de woningmarkt zijn van mening dat de hypotheekrente niet lager meer kan en het consumentenvertrouwen was sinds 2009 niet meer zo hoog geweest als nu.

Ook de houders van een hypotheek met een hoge rente met een lange looptijd roeren zich. Zij willen hun hypotheek oversluiten. Of dat gunstig is, is een kwestie van uitrekenen. Veel hangt af van de resterende looptijd, want de kosten van oversluiten zijn hoog.

Behoort u tot deze laatste groep en wilt u een indicatie of oversluiten voor u profijtelijk kan zijn? Ga dan naar de site van Vereniging Eigen Huis. Daar vindt u een tool waarmee u dat snel kunt berekenen.

06/5/15

De rente begint te stijgen

Huis kopen
De afgelopen jaren zijn de huizenkopers nogal verwend. De hypotheekrente is zeer laag, de huizenprijzen zijn relatief laag en de overheid heeft extra maatregelen genomen om de koop van een huis aantrekkelijker te maken. Beetje bij beetje komen die positieve voorwaarden tot een eind. Daarom kan het geen kwaad om met de hypotheekadviseur in gesprek te gaan over de veranderingen. Een paar op een rij.

Nieuwe voorwaarden
1. In 2015 daalt de hoogte van de maximale hypotheekrenteaftrek naar 51%.
2. Ook dit jaar mag door ouders aan kinderen bijna 53.000€ belastingvrij geschonken worden voor de aankoop of verbouwing van een huis.
3. Alhoewel een aantal banken de rente licht verhoogd heeft, is de hypotheekrente nog steeds historisch laag.
4. De huizenprijzen stijgen mondjesmaat.
5. Voor starters zijn er soms leuke regelingen te vinden, zoals de Starters Rente Regeling.

Starters Rente Regeling
De vereniging Eigen Huis heeft samen met een aantal woningcorporaties een nieuwe startersregeling in de markt gezet. Om nieuwkomers op de woningmarkt een reële kans te geven, biedt men een hypotheekregeling aan die afwijkt van de gebruikelijke.
1. De regeling geldt voor woningen die de bij dit initiatief aangesloten woningcorporaties aanbieden.
2. Je moet een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten.
3. Je neemt een annuïteitenhypotheek voor de duur van 30 jaar.

Voorschot
De vierde voorwaarde maakt het verschil. De woningcorporatie schiet maximaal 10 jaar een maximum van 20% van de maandelijks te betalen hypotheekrente voor. Je mag dit deel van de hypotheekrente met een korting van 1,45% verder meenemen in de aftrek bij de belastingen. Deze voorschotten betaal je gedurende de looptijd aan de corporatie terug. Hoe? Dat wordt in de offerte en dus in het koopcontract geregeld. Overigens overweegt de Belastingdienst de niet aftrekbare 1,45% in 2016 te herzien. Heel veel zal dat niet uitmaken, waarschijnlijk een paar euro per maand

01/29/15

“Onder water staan”

Wat betekent “onder water staan?”

Steeds meer mensen hebben een huis wat bij verkoop “onder water staat”. Maar wat betekent dat? Doordat de huizenprijzen sinds de economische crisis gemiddeld met 20% zijn gedaald houden steeds meer mensen een restschuld over bij de verkoop van het huis. Om dit uit te leggen een makkelijk voorbeeld: u hebt een huis gekocht voor vier ton en u verkoopt het huis voor drie ton, dan “staat uw huis voor een ton onder “water”.

Is het een probleem als uw huis “onder water staat?”

Zolang u niet wilt verhuizen, is er niets aan de hand als u een restschuld op uw huis heeft. Het kan zijn dat de huizenprijzen weer zover gaan stijgen dat u in de toekomst geen restschuld meer heeft. Mocht u toch willen verhuizen dan kan er een probleem ontstaan. U hebt dan eerst toestemming van de bank nodig, die u uw hypotheek verstrekt heeft, om het huis in de verkoop te zetten. Er zijn situaties bekend waarbij de bank niet akkoord ging.

Gedwongen verhuizing

Het probleem wordt nog groter als u gedwongen moet verhuizen. Stel dat u uw woonlasten niet meer kunt betalen en de bank uw huis dreigt af te nemen. Dan komt het huis op de veiling terecht en wordt vaak onder de verkoopprijs verkocht, waardoor de restschuld nog groter is dan als u uw huis zelf had kunnen verkopen.
Ook de kosten bij echtscheiding zijn vele malen hoger als partners een gedeelde restschuld hebben.

Wat kunt u doen om zo snel mogelijk van uw restschuld af te komen?

Om zo snel mogelijk van de restschuld af te komen kunt u versneld aflossen, belastingvrij een schenking ontvangen van uw ouders of het afsluiten van een andere hypotheek. Kortom: er zijn wat oplossingen zodat uw huis minder “onder water komt te staan”.

12/1/14

Huizenprijs 20% onder topprijs

Alhoewel de prijzen van de huizen weer stijgen, is de huidige gemiddelde prijs een kleine 20% lager dan in de toptijd in 2008. Dat scheelt heel veel geld.

Lage rente
Daarnaast is de rente historisch laag en onderhandelbaar. Waar in tijden van hoge prijzen ook vaak de rente hoog is, is nu het tegendeel het geval. Kijk maar eens op hypotheekvergelijking sites of vraag eens na bij een adviseur.
Er is een derde belangrijke factor die bij de overweging om nu een huis te kopen van belang is, namelijk dat er meer hypotheekaanbieders op de markt zijn en dat de verschillen tussen de aanbieders fors zijn. Vergelijkingen laten zien dat ook hier duizenden euro’s te verdienen zijn. Factor vier is de lage overdrachtsbelasting en vijf dat over de rente zelfs nog te onderhandelen valt.

Veranderingen
Waar je vroeger er van uit ging dat het inkomen alleen maar zou toenemen, moet je in deze moeilijke tijd rekening houden met veranderingen die een forse wissel op dat inkomen kunnen trekken, zoals tijdelijke werkloosheid of mogelijke overstap naar het zelfstandig ondernemerschap (zzp). Wat natuurlijk ook meespeelt is het feit dat de hypotheekrenteaftrek in de loop der jaren verder zal verminderen.

Keuzes
Je moet dus keuzes maken. Koop nu dat huis waar jullie lang in willen blijven wonen. Dat alle kansen biedt voor uitbreiding door een aanbouw. Dat betaalbaar blijft ook als het even wat tegenzit. Dat voor de groei van het gezin bestemd is. Misschien is dat niet dat droomhuis waar je altijd van gedroomd hebt. Feit is dat een dergelijk huis op den duur het betaalbaarste alternatief zal zijn.
Maak daarnaast goed gebruik van extra’s, zoals eventuele energiebesparingssubsidies. Vraag de hypotheekadviseur welke kansen hier liggen. Dat alles zorgt er voor dat jullie eigenaar worden van een prachtig huis tegen een zo laag mogelijke maandelijkse kostenpost.

09/26/14

Welke rol speelt de notaris bij de (ver)koop van een woning?

Een notaris kan voor diverse zaken ingeschakeld worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het uitspreken van een echtscheiding of wanneer er iets geregeld moet worden met betrekking tot de nalatenschap van iemand. Een notaris speelt echter ook een belangrijke rol bij de (ver)koop van een woning. Wat is precies de taak van de notaris bij deze situatie?

De koop van een nieuwe woning

De aankoop van een nieuwe woning kan niet gerealiseerd worden zonder de tussenkomst van een notaris. Mondelinge afspraken gelden niet, dus moet er een koopcontract opgesteld worden. Hierin staan de afspraken met betrekking tot de overdracht en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voor een probleemloze overdracht van de woning is het belangrijk dat je de akte door een notaris laat opstellen.

Bovendien moeten deze zaken in het kadaster komen te staan en moet de financiële afwikkeling geregeld worden. Dit is een taak van de notaris.

178142023De verkoop van de oude woning

Ook bij de verkoop van je woning speelt de notaris een belangrijke rol. Er vindt een eigendomsoverdracht plaats en de notaris is hierin de neutrale partij die deze zaken in goede banen zal leiden. Hij houdt bijvoorbeeld in de gaten of de woning conform de afspraak wordt opgeleverd, maar ook dat de koper op tijd de koopsom stort aan de notaris.

Je bent vrij om te kiezen voor een notaris die je zelf wilt, bijvoorbeeld voor de woonnotaris. Er zijn geen vaste notaristarieven die gelden. Probeer daarom zoveel mogelijk notariskantoren te vergelijken.

07/30/14

Huizenprijzen Stijgen Voorzichtig Verder

Volgens de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) en het Kadaster stijgen de prijzen van de meeste koophuizen weer. Niet overal kan de vlag uit bij de verkopers die al zo lang wachten op een gunstig signaal uit de woningmarkt. In Zeeland, Groningen en Drenthe ging de gemiddelde waarde van de koopwoningen zelfs nog iets verder achteruit. In de rest van het land steeg in juni 2014 de gemiddelde huizenprijs met 2,2 procent (ten opzichte van juni 2013).

Goedkopere woningtypes in trek
Uit genoemde gegevens blijkt er op de huizenmarkt een duidelijke voorkeur voor woningen in de grote steden. Daar stegen de prijzen bovengemiddeld.In Rotterdam was de toename 4,1 procent, In Amsterdam 3,5 procent en in Utrecht 3.1 procent. Alle woningtypes werden daar duurder, maar er was vooral vraag naar de wat goedkopere woningtypes als appartementen en tussen- en hoekwoningen.

Liever kopen dan huren
De weer toenemende belangstelling voor een koopwoning zou verklaard kunnen worden uit een voorzichtig groeiend optimisme ten aanzien van de economische crisis. Jonge tweeverdieners die gewacht hebben op het dieptepunt van de huizenprijzen en de hypotheekrente slaan nu hun slag. Vooral in de grote steden is huren voor deze groep huizenzoekers om diverse redenen onaantrekkelijk. De wachtlijst voor huurwoning is lang, de huren blijven zo te zien stijgen en zijn dan ook nog eens in veel gevallen even hoog als de maandlast van een hypotheek.

10 jaar vast favoriet
Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker kiezen huizenkopers meer dan vroeger voor een rentevaste periode. Een logische keus met zo’n historisch lage rente. Rentevaste periodes van elf tot twintig jaar zijn bij de recent afgesloten hypotheken geen uitzondering, maar bij De Hypotheker is de rentevaste periode van 10 jaar favoriet.

Ook als het voordeel van de de hypotheekrente-aftrek via de Inkomstenbelasting terugloopt, blijft het kopen van een huis voor wie het kan betalen voorlopig een slimme zet.

05/27/14

Huizenprijzen stijgen weer

Het lijkt er op alsof we werkelijk langzaam uit de crisis klimmen. De beurzen voorop, want daar is de opmars het best te zien. Er zijn dagen dat ze letterlijk de hoogte inschieten.

Effect
Dat roept reacties op. Er is een lobby op gang gekomen om de euro omlaag te krijgen. Zij vinden dat de euro te duur is en dat dat een belemmering voor de export is. Dat moet dus anders.
Een van de manieren om dat te veranderen is de rente verhogen. Op dit moment is er nog geen sprake van een verhoging vindt de baas van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi. Maar hoelang houdt hij dit vol?

Twijfels
Dit alles zal nog niet direct tot een renteverhoging leiden, maar wel tot veranderingen in het koopgedrag. Meer en meer potentiële kopers vinden blijkbaar de weg naar hun nieuwe woning, want de daling van de verkopen lijkt voorbij. Er was zo waar in april een lichte stijging te zien.
Dat zal op den duur zijn effect op de prijzen hebben. Die zullen niet meer naar beneden bewegen, maar in het beste geval stabiel blijven. Dat betekent ook dat mensen niet meer zo snel zullen willen onderhandelen over de prijs, want ze hebben hoop hun vraagprijs te krijgen.

Handelen
Soms is wachten heel verstandig. Soms is overwegen heel belangrijk. Soms is handelen het beste. Het wordt tijd om te handelen voor hen die een huis willen kopen. Want nog zijn de prijzen laag en nog is de rente heel laag. Wachten kan geld gaan kosten.
Dit is misschien ook het moment voor hen die een spaarhypotheek hebben om eens een gesprek met de bank aan te gaan. Want nog is overstappen, door de lage rente, misschien een aantrekkelijke optie. Is de rente weer hoog, dan vervalt deze optie al snel.