08/7/13
hypotheek

De ouders als hypotheekgever?

Er is de afgelopen jaren heel wat veranderd en er staan nog wat veranderingen voor de deur. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de lonen effectief de afgelopen 15 jaar niet zijn gestegen en dat de verwachting is dat ze de komende jaren achter zullen blijven bij de inflatieontwikkeling. Dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor starters op de huizenmarkt.

Wat gebeurt er met de renteaftrek?

Feit is dat een van de meest stabiele heilige huisjes van de Nederlandse politiek dan uiteindelijk toch voor de druk heeft moeten wijken. De hypotheekrenteaftrek staat onder druk en zal de komende jaren niet aan aanslagen ontkomen. De eerste stap is al gezet door de regering en men kan in principe alleen nog in aanmerking komen voor aftrek wanneer men een annuïteitenhypotheek afsluit. Een volgende stap zal zijn dat de hoogste belastingschijf voor de aftrek wordt afgesloten en dat die aftrek stopt aan het eind van de tweede schijf.

Hoe kan ik dan een hypotheek krijgen?

Waar de hoogte van het inkomen al een belangrijke rol speelde bij de vaststelling van de hypotheekhoogte zal dat alleen maar toenemen. Er is echter een nieuwe ontsnappingsweg ontstaan. Vraag een deel van de hypotheek aan de ouders. Let op dat dat wel heel officieel gebeurt met rentebetaling. Waarom? Omdat de ouders dan rente over hun geld ontvangen die ze anders zouden derven doordat ze hun spaargeld benutten. Plus, en dat kan best interessant zijn omdat die rente als officieel betaalde hypotheekrente geldt en dus aftrekbaar is. Nogmaals dat geldt alleen als er een officiële akte is. Of die via de notaris moet of door een adviseur mag worden opgesteld, is nog niet helemaal helder. Zoek dat vooraf even goed uit, want uiteindelijk kan het om twee redenen lonen. Op de eerste plaats omdat u toch een hogere hypotheekbedrag te besteden hebt bij de aankoop van uw huis. Op de tweede plaats omdat de rente aftrekbaar wordt.