Alle veranderingen op hypotheekgebied in 2013

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer begonnen en op hypotheekgebied zijn er een heel aantal wijzigingen doorgevoerd. Sommige veranderingen zijn per 1 januari al ingevoerd, maar er zijn ook maatregelen waarmee u in de loop van het jaar te maken kunt krijgen. Over het algemeen wordt er vooral op de hypotheekrenteaftrek bezuinigd, maar er zijn ook een aantal positieve veranderingen te zien op de huizenmarkt.

Aftrek van de restschuld
Wanneer u uw huis moet verkopen met verlies, kunt u de restschuld hiervan gedurende maximaal 10 jaar aftrekken van de belasting.

Volledig aflossen voor hypotheekrenteaftrek
Om het recht te houden op de hypotheekrenteaftrek moeten huizenkopers de hypotheek binnen 30 jaar volledig aflossen. Maandelijkse aflossing van de hypotheek is hiervoor een voorwaarde. Deze maatregel geldt alleen voor mensen die een nieuwe hypotheek afsluiten en niet wanneer u de hypotheek oversluit of gaat verhuizen.

Omzetten van de aflossingsvrije hypotheek
Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om uw aflossingsvrije hypotheek over te zetten naar een bankspaarrekening om zo de hypotheekrenteaftrek te behouden.

Overdrachtsbelasting blijft gunstig
Deze blijft dit jaar op 2 procent. Dit is een laag percentage en kan daardoor veel geld schelen wanneer u een woning wilt kopen.

Voordeel voor starters
Voor starters wordt het in het nieuwe jaar gemakkelijker om een woning te kopen. Het wordt namelijk mogelijk om in aanmerking te komen voor een hogere hypotheek wanneer zij op korte termijn een salarisverhoging verwachten.

Steeds lagere hypotheken
Per januari is het mogelijk om een nieuwe hypotheek af te sluiten welke maximaal 105% van de waarde van de woning bedraagt. Sinds augustus 2011 was dit nog 106% van de waarde van de woning. De plannen zijn om dit jaarlijks met 1% naar beneden te krijgen zodat er vanaf 2018 nog maar 100% geleend mag worden. Deze regel is ingesteld om te hoge hypotheeklasten te voorkomen.