04/4/19

Welke vragen moet je stellen bij een bezichtiging?

Heb je na lang zoeken eindelijk een huis of appartement gevonden dat je leuk vind? Dan kan een bezichtiging best spannend zijn, voor zowel jou als de verkoper. Het is belangrijk om tijdens die bezichtiging kritische vragen te stellen aan de verkoper, alles wat je hieruit leert kan je later weer meenemen tijdens de onderhandelingen. Een makelaar uit Roosendaal gaf ons een aantal tips over welke vragen je absoluut moet stellen.

Huidige situatie verkoper

Probeer er achter te komen wat de huidige situatie van de verkoper is en hoe lang het huis al te koop staat. Er is een kans dat als ze al verhuisd zijn dat ze relatief snel van het oude huis af willen komen, ze hebben er vaak immers nog kosten aan. Soms kan je dit al zien, bijvoorbeeld als je ziet dat het huis al helemaal leeg staat. Als het huis al langer dan een half jaar te koop staat is de kans ook groot dat ze bereid zijn de prijs te verlagen. Ook krijg je op deze manier een indicatie over wanneer jij het huis zou kunnen intrekken.

Reden van verkoop

De redenen waarom iemand zijn woning verkoopt kan belangrijk zijn om zelf tot een beslissing te komen of je het wilt kopen of niet. Het kan zo zijn dat de verkoper moet verhuizen voor een andere baan of dat ze misschien kinderen verwachten en daarom iets groters moeten, dit zijn redenen waar je geen zorgen over hoeft te maken. Het kan echter ook zo zijn dat ze verhuizen door constante problemen met de buren of omdat er iets mis is met het huis, mocht dit het geval zijn dan moet je jezelf nog maar eens flink achter de oren krabben. Het kan natuurlijk zo zijn dat de verkopers dit expres niet vertellen, probeer daarom ook altijd te vragen hoe lang ze er gewoond hebben. Als ze er maar een korte periode gewoond hebben en ze kunnen geen goede reden geven waarom ze willen verhuizen kan dit duiden op problemen waar jij ook niet op zit te wachten.

Vraag naar de concurrentie

Ben je gecharmeerd? Vraag dan of er andere geïnteresseerden zijn, mocht dit zo zijn dan weet je dat je snel moet zijn met het maken van een bod. Overigens mogen de makelaar en de verkoper niets vertellen over de hoogte van de andere boden die zijn gedaan, vraag hier dus ook niet naar.

Probeer zoveel mogelijk van het huis en de locatie af te weten

Vraag hoe het is om in de buurt te wonen en of er nog minpunten zijn. Vraag altijd naar een reden achter eventuele minpunten want niet iedereen heeft deze mening. Probeer verder ook achter alle minpunten van het huis te komen, het is belangrijk om dit te weten om een indicatie te krijgen over wat je er zelf eventueel nog in moet stoppen qua renovatie- of reparatiekosten.

08/21/18

Geld lenen

Ooit zei iemand dat vroeger het volgende spreekwoord nogal populair was: Je hebt iets nodig, maar er de middelen ontbreken…Tegenwoordig luidt het gezegde echter: De middelen ontbreken, maar wat kunnen we eraan doen, je hebt het nodig! Het gezegde vat op treffende wijze samen hoe we tegenwoordig in de wereld staan, en dan wel de financiële wereld. Het vervullen van onze behoeften heeft eigenlijk prio nr. 1. Of we het wel of niet kunnen veroorloven is een tweede. Gelukkig zijn er wat dat betreft tegenwoordig betaalbare oplossing voor handen.

Direct-geld.com

Direct-geld.com biedt een heel goed overzicht van wat er allemaal mogelijk is op leengebied, en hoe u dit ook op verantwoorde wijze kunt doen, want nogmaals let wel, geld lenen, en zeker snel geld lenen, kost ook geld. Een klein bedrag lenen ligt misschien voor sommigen meer voor de hand omdat men dan kan ondervinden hoe het gaat met het aflossen. Hedentendage zijn er ook trajecten mogelijk waarin men snel geld kan lenen zodat er niet eerst via allerlei commissies onderzocht moet worden of iemand wel kredietwaardig is. Direct geld lenen, snel geld lenen, een klein of groot bedrag lenen, het behoort allemaal tot de mogelijkheden van onze moderne samenleving.

Klein bedrag lenen

Het kan uiteraard voorkomen dat er nu een grote aanbieding loopt van een droomauto of stacaravan. Het is redelijk voorspelbaar dat die aanbieding vrij uniek is en niet snel terug zal komen. U heeft daarom NU een tamelijk hoog bedrag nodig, namelijk 20.000 euro, en direct geld lenen is uiterst noodzakelijk. Relatief gezien is het bedrag niet al te groot, dus bij uw geldverstrekker kan er nog altijd gesproken worden van het lenen van een klein bedrag. Op direct-geld.com valt precies te lezen hoe u aan dit bedrag kunt komen en wel tegen de laagste rente.

20.000 euro lenen

Hierbij bent u enigszins voorgelicht over de opties tot het lenen van 20.000 euro. Met de voorzieningen die u daarbij geboden worden zult u vast en zeker erin slagen om het geleende bedrag binnen een mum van tijd weer af te lossen!

09/18/15

Het Energie Prestatie Certificaat (EPC)

Bij de koop van een huis spelen heel vaak emoties een belangrijke rol. Je koopt het huis omdat het zo mooi is, zo gunstig ligt, in de buurt ligt waar je opgegroeid bent of omdat het ruim genoeg is voor het gezin. Maar heb je ook gevraagd hoe het met de energetische situatie van het huis zit? Of kom je daar pas achter als de eerste energierekening op de mat valt en jullie met stomheid geslagen zien wat je als maandelijks voorschot moet betalen? Pak het goed aan en vraag bij de koop om een EPC.

EPC
Het Energie Prestatie Certificaat (EPC) kun je vergelijken met de energiewijzer die voor apparatuur gebruikt wordt. Rood is puur slecht en groen geweldig. Dankzij het EPC kunnen jullie een inschatting maken hoeveel energie het huis verbruikt. Dat biedt drie mogelijkheden
1. jullie accepteren het omdat jullie dit specifieke huis willen. Dan maar meer betalen aan energielasten.
2. jullie onderhandelen met het EPC in de hand over de prijs. Die moet dus omlaag, want er zijn energiebesparende maatregelen nodig.
3. Jullie houden bij de vaststelling hoeveel geld jullie aan de koop van een huis kunnen, willen, besteden alvast rekening met extra investeringen om energie te besparen en zo de maandelijkse lasten omlaag te brengen.

Kat in de zak?
Denk vooruit, want emoties zijn prachtig, maar kunnen geld kosten. Is het niet bij de koop dan kan het daarna het geval zijn. Plan een budget voor zaken als dakisolatie, zonnepanelen, muurisolatie, nieuwe kozijnen, rolluiken. Jullie zullen daar zeker geen spijt van hebben wanneer je later het maandelijkse energieverbruik ziet. Elektriciteit en gas zijn al duur. Ze worden in de toekomst nog duurder. Slimme aanpak en een huis na de koop meteen isoleren, levert letterlijk veel geld op. Dankzij het EPC weet je wat er te doen is.

08/21/15

Starters op de woningmarkt

Voor starters bestaan er verschillende regelingen en in sommige gemeenten zelfs extra kansen om een huis te kunnen kopen. Dat neemt niet weg dat de koop van het eerste eigen huis een behoorlijk ingrijpend proces is.

Stappenplan
Een stappenplan helpt altijd bij moeilijke – of vergaande keuzes. Dankzij de stappen krijgen jullie zicht op de mogelijkheden. Dat helpt een weloverwogen keuze te maken.
1. Kijk eerst wat jullie kunnen besteden. Hoe hoog is een eventuele hypotheek? Probeer daarbij uit te gaan van één inkomen, want het tweede inkomen kan door andere keuzes, zoals kinderen, weg vallen.
2. Hoeveel eigen bijdrage kunnen jullie leveren? Bijvoorbeeld spaargeld of geld van de ouders? Hoe lager de hypotheek, hoe lager de maandelijkse kosten.
3. Bespreek wat in een aan te schaffen huis in ieder geval direct aangepakt moet worden.
* Nieuwe keuken?
* Badkamer?
* Isolatiemaatregelen? Denk aan zonnepanelen, nieuwe kozijnen, dakisolatie. Dit kan vanaf de start veel geld besparen.
Al deze zaken kosten geld. Gebruiken jullie daarvoor het spaargeld?
4. Waar zouden jullie het liefst willen wonen? Is dat financieel haalbaar?
5. Wat zijn de alternatieven? Goedkopere woning? Andere buurt? Andere stad?

Rente
De andere grote kostenpost is de hypotheek en dan met name de rente. Hoe lager, hoe beter, geldt voor zowel de hypotheek zelf als voor de rente.
1. Vraag altijd meerdere offertes aan.
2. Onderhandelen kan een lagere rente opleveren.
3. Kijk of er binnen de gemeente speciale regelingen zijn voor starters.

Kosten
Nadat de vragen beantwoord zijn, kunnen jullie op zoek naar de geschikte woning, omdat het maximale budget bekend is. Loop vervolgens eens langs andere kostenposten, zoals de vraag of twee auto’s noodzakelijk zijn. Is het openbaar vervoer een alternatief? Of een elektrische scooter? Zo ja, kan dat veel geld besparen dat ingezet kan worden om de woning in te richten.

07/24/15

Het ‘voorlopige’ koopcontract

Soms kunnen termen nogal verwarrend zijn. Neem de term ‘voorlopig koopcontract’. Dit lijkt alsof de partijen wel overeenstemming hebben bereikt en een contract getekend hebben, maar dat dat slechts tijdelijk -voorlopig- gelding heeft. Dat is echter niet zo. Het is een geldend contract waarmee de koop gesloten is.

Uitzonderingen
In principe gelden een drietal uitzonderingen, waardoor het contract eventueel nog kan komen te vervallen.
1. Wanneer een van de partijen binnen 72 uur kenbaar maakt van het contract terug te willen treden.
2. Wanneer de kopende partij de hypotheek niet kan verkrijgen.
3. Wanneer in het voorlopig koopcontract als voorwaarde staat opgenomen dat er een bouwkundig rapport zal worden opgemaakt en dat dit doorslaggevend voor de koop is.

Kosten
Er kunnen voor de koper kosten ontstaan doordat de hypotheek niet verstrekt wordt. Over het algemeen geldt dat de verkoper 10% van de koopsom mag eisen. Daarnaast zijn de kosten voor een bouwkundig rapport voor de koper. Toch is dit aan te raden, omdat op die manier eventuele gebreken aan het licht komen. Is er iets grondig mis met het huis, en er is een ontbindende voorwaarde opgenomen in het voorlopige koopcontract, dan vervalt het contract zonder verdere kosten voor de koper.

Voordeel
Door een bouwkundig rapport als ontbindende voorwaarde in het voorlopig koopcontract op te nemen, heeft de koper twee voordelen. Het contract vervalt wanneer het huis in slechte staat is en, worden er gebreken gevonden, dan kan de koper eventueel een lager bedrag aanbieden als koopprijs. Dit omdat er kosten aan de instandhouding van het huis verbonden zijn. Dit geldt uiteraard alleen als de gebreken dusdanig zijn dat daardoor het contract kan komen te vervallen.

Tip
Maak gebruik van de mogelijkheid om een voorlopig koopcontract gratis te downloaden. Lees het rustig door, zodat je voorbereid aan een koopgesprek kunt beginnen.

06/26/15

Nieuw optimisme op de woningmarkt

Met de komst van het lentegroen verschenen er in tuinen en aan gevels van woonhuizen de eerste bordjes ‘Te koop’. En het werden er steeds meer. Zou de woningmarkt weer tot bloei komen? Zou u dan toch eindelijk uw huis kunnen verkopen of kon u als starter nu echt in actie komen?

Het lijkt erop, want diverse te koop-bordjes zijn inmiddels vervangen door verkocht-bordjes. Inderdaad, nattevingerwerk voor een marktanalyse, maar er is meer. Ook financiële experts zijn steeds positiever als het gaat om het consumentenvertrouwen.

Genoeg gesomberd
Het is er de overheid veel aan gelegen om het consumentenvertrouwen dat door een reeks bezuinigingsmaatregelen steeds verder wegzakte, weer te herstellen. De welvarende Nederlander hield de hand op de knip in afwachting van betere tijden. Maar als geld niet rolt, stagneert de economie. Het kabinet poetste ieder positief geluid op. Bijvoorbeeld over economisch herstel in het buitenland. Nog niet hier, maar het was een begin. De Nederlandse economie moet het nu eenmaal voor een belangrijk deel hebben van de export. Het nieuws viel goed. Er was genoeg gesomberd.

Gunstige kopersmarkt
ING WoonIndex van het tweede kwartaal van dit jaar pikte het groeiend optimisme van zowel starters als verkopers van woningen op. Vier op de tien starters op de woningmarkt zijn van mening dat de hypotheekrente niet lager meer kan en het consumentenvertrouwen was sinds 2009 niet meer zo hoog geweest als nu.

Ook de houders van een hypotheek met een hoge rente met een lange looptijd roeren zich. Zij willen hun hypotheek oversluiten. Of dat gunstig is, is een kwestie van uitrekenen. Veel hangt af van de resterende looptijd, want de kosten van oversluiten zijn hoog.

Behoort u tot deze laatste groep en wilt u een indicatie of oversluiten voor u profijtelijk kan zijn? Ga dan naar de site van Vereniging Eigen Huis. Daar vindt u een tool waarmee u dat snel kunt berekenen.

06/5/15

De rente begint te stijgen

Huis kopen
De afgelopen jaren zijn de huizenkopers nogal verwend. De hypotheekrente is zeer laag, de huizenprijzen zijn relatief laag en de overheid heeft extra maatregelen genomen om de koop van een huis aantrekkelijker te maken. Beetje bij beetje komen die positieve voorwaarden tot een eind. Daarom kan het geen kwaad om met de hypotheekadviseur in gesprek te gaan over de veranderingen. Een paar op een rij.

Nieuwe voorwaarden
1. In 2015 daalt de hoogte van de maximale hypotheekrenteaftrek naar 51%.
2. Ook dit jaar mag door ouders aan kinderen bijna 53.000€ belastingvrij geschonken worden voor de aankoop of verbouwing van een huis.
3. Alhoewel een aantal banken de rente licht verhoogd heeft, is de hypotheekrente nog steeds historisch laag.
4. De huizenprijzen stijgen mondjesmaat.
5. Voor starters zijn er soms leuke regelingen te vinden, zoals de Starters Rente Regeling.

Starters Rente Regeling
De vereniging Eigen Huis heeft samen met een aantal woningcorporaties een nieuwe startersregeling in de markt gezet. Om nieuwkomers op de woningmarkt een reële kans te geven, biedt men een hypotheekregeling aan die afwijkt van de gebruikelijke.
1. De regeling geldt voor woningen die de bij dit initiatief aangesloten woningcorporaties aanbieden.
2. Je moet een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten.
3. Je neemt een annuïteitenhypotheek voor de duur van 30 jaar.

Voorschot
De vierde voorwaarde maakt het verschil. De woningcorporatie schiet maximaal 10 jaar een maximum van 20% van de maandelijks te betalen hypotheekrente voor. Je mag dit deel van de hypotheekrente met een korting van 1,45% verder meenemen in de aftrek bij de belastingen. Deze voorschotten betaal je gedurende de looptijd aan de corporatie terug. Hoe? Dat wordt in de offerte en dus in het koopcontract geregeld. Overigens overweegt de Belastingdienst de niet aftrekbare 1,45% in 2016 te herzien. Heel veel zal dat niet uitmaken, waarschijnlijk een paar euro per maand

04/24/15

Wel of niet extra aflossen?

Extra aflossen
In 2014 is voor meerdere miljarden extra hypotheekschuld afgelost. De verwachting is dat dit ook dit jaar zal gebeuren. Wat daarbij vaak over het hoofd gezien wordt, is de reden van de extra aflossing. Verleden jaar mochten ouders een bedrag tot 100.000€ belastingvrij aan kinderen geven, onder de voorwaarde dat dat geld gebruikt zou worden voor de aankoop van een woning, om een verbouwing te financieren of extra hypotheek af te lossen. Daarnaast hebben mensen van wie het huis ‘onder water stond’ waar mogelijk extra afgelost om de hypotheek meer passend te maken.

Loont extra aflossen?
Of een extra aflossing loont, hangt af van de aard en de hoogte van de hypotheek. Het loont bijvoorbeeld helemaal niet bij een spaarhypotheek. Het komt dus aan op de hypotheekvorm, op de hoogte van de hypotheek en op het openstaande bedrag. Stel je lost 10.000€ extra af op een openstaand bedrag van 200.000€, dan zal het maandvoordeel vermoedelijk iets meer dan een tientje netto per maand zijn. Is dat een goede investering? Neen, want als diezelfde 10.000€ in isolerende maatregelen of in zonnepanelen gestopt worden is de besparing op energie groter.

Wanneer wel, wanneer niet?
De vraag of extra aflossen wel of niet lonend is, hangt samen met andere factoren. Zo kunnen ouders nog steeds 52.752€ schenken ter financiering van een woning. Voor starters of overstappers is dit een ideaal moment om van een dergelijk gebaar gebruik te maken, want daardoor wordt de hypotheek direct lager en dus financieel gunstiger. Dit heeft natuurlijk te maken met de verplichting om een vorm van annuïteitenhypotheek af te sluiten om in aanmerking te komen voor renteaftrek. Voor andere huisbezitters kan extra geld waarschijnlijk beter besteed worden voor woningverbetering. Dat levert waarde op. Wie met vragen worstelt, kan het best even contact opnemen met de hypotheekverstrekker of een adviseur.

 

03/26/15

Nu of nooit?

Soms zijn berichten nogal tegenstrijdig. Op het ene moment wijst men er op dat de rente enorm laag is en even later dat de huizenprijzen de komende 10 jaar nauwelijks zullen stijgen. Wat betekent dit voor potentiële kopers?

Toekomst
Het kan helpen om alle gegevens en feiten op een rij te zetten, om op die manier zicht te krijgen op de reikwijdte van een beslissing.
1. De renteaftrekmogelijkheid zal ook dit jaar met 0,5% verlaagd worden. Daar zullen de meesten geen last van hebben, maar het is goed om het mee te nemen in een beslissing.
2. De rente is super laag en de vraag is of ze nog lager zal worden. Feit is dat wachten kan betekenen dat de rente weer stijgt.
3. De annuïteitenhypotheek is, in de een of ander vorm, verplicht om renteaftrek te kunnen realiseren.
4. De huizenprijzen beginnen te stijgen, maar dat gaat nog met horten en stoten.
5. Feit is dat de huren de laatste jaren zeer fors gestegen zijn en dat dit proces nog niet tot een halt gekomen is.
6. Feit is dat betaalbare huurwoningen schaars zijn en men al snel op de -dure- particuliere markt terecht komt.
7. Meer dan 100% hypotheek is zo goed als onmogelijk.
8. De energieprijzen zijn dan iets gedaald, ze zullen in de toekomst uiteindelijk fors stijgen.

Conclusie
Op welke manier je ook naar deze gegevens kijkt, de conclusie kan niet anders zijn dan: Nu kopen, met een 30-jarige annuïteitenhypotheek en investeren in isolatie en zelf opwekken elektriciteit. Wie nu, tegen de huidige prijzen, een huis met wat grond koopt, kan in de toekomst ook nog uitbreiden en houdt zo de maandelijkse lasten lekker laag, waardoor het verschil tussen een eventuele huur en de te betalen hypotheek opvallend groot zal worden in de 30 jaar dat die hypotheek loopt.

03/5/15

Onderzoek: “Nibudnormen voor hypotheekverstrekking onnodig streng”

De voorwaarden om een hypotheek te krijgen, zijn dit jaar strenger dan vorig jaar. Minister Blok van Wonen legde de banken de krappere regels op op advies van Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud geeft budgetvoorlichting, die moet voorkomen dat consumenten in financiële problemen komen.

Onderzoek
Op verzoek van bouwvereniging NVB deden Peter Boelhouwer (hoogleraar Woningmarkt bij de TU Delft) en Karel Schiffer (voormalig directeur Waarborgfonds Eigen Woningen) onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de krappere mogelijkheden. Zij stelden vast dat de nieuwe normen vooral mensen met een lager inkomen onnodig hard treffen.

Nibud wil betalingsproblemen voorkomen
Bij de bepaling van de hypotheeknormen voor 2015 heeft het Nibud dit keer voor het eerst niet alleen gekeken naar de lasten van wonen. De lage hypotheekrente van zo’n 3,25% is nog altijd heel aantrekkelijk en lokt kopers. Dus aan de rente ligt het niet. En, hoewel de woningmarkt iets aantrekt, zijn er ook nog heel wat leuke koopjes te halen. Het gaat het Nibud vooral om andere kosten die het huishoudbudget belasten of dat in de nabije toekomst gaan doen. De steeds verder stijgende zorgkosten, bijvoorbeeld en de lagere belastingaftrek die het gevolg is van de lage rentestand.

Nibud te somber
Boelhouwer en Schiffer zijn van mening dat het Nibud te somber is over de woonlasten voor de consument en over de financieringsrisico’s voor banken. De onderzoekers verwijzen naar cijfers van kredietbeoordelaar Fitch die berekende dat vorig jaar in Nederland slechts 0,9 % van alle hypotheekhouders met een betalingsachterstand van drie maanden of meer te kampen had. De cijfers voor diverse Europese landen liggen vele malen hoger.

Onnodig betuttelend
Boelhouwer en Schiffer vinden ook dat de consument zelf moet kunnen uitmaken waarvoor hij zijn bestedingsruimte gebruikt. Uitgavepatronen zijn niet voor iedereen gelijk. Wie door de strengere hypotheekvoorwaarden niet meer in aanmerking komt voor een passende hypotheek is nu wel verplicht in de dure vrije sector een huis te huren.

Bron afbeelding: www.nibud.nl