04/25/14

Starterslening

De afgelopen 20 jaar is er waarschijnlijk geen lucratiever moment dan nu geweest op een woning te kopen. Niet alleen is de prijs meer dan 20% gedaald. Ook de hypotheekrente staat nog steeds op een uiterst laag niveau.

Starter
Voor starters kan dit het ideale moment zijn om een eigen huis te bemachtigen. Let daarbij wel op een aantal zaken:
* koop een huis dat financieel haalbaar is. Voorkom toekomstig onder water staan. Het best is een huis waar nog aan verbouwd kan worden of waar in de toekomst een aanbouw gerealiseerd kan worden.
* kijk of er een starterslening is. Zo kent bijvoorbeeld de gemeente ’s Hertogenbosch een speciale starterslening. Deze bedraagt of 30.000€ of maximaal 20% van de totale kosten. Als koper moet je zelf 80% van de totale kosten kunnen financieren. Deze lening is de eerste drie jaar renteloos.

Voorwaarden
Alle voorwaarden voor een dergelijke starterslening zijn gericht op het verwerven van die eigen woning.
1. Je huurt een huis of woont nog thuis.
2. Je betaalt geen rente over de eerste 3 jaar. Is daarna het inkomen nog steeds relatief laag, dan kun je een tweede termijn van 3 jaar aanvragen.
3. Uiteraard moet je de woning kopen of bouwen in de gemeente zelf.
4. De totale kosten mogen maximaal 273.000€ bedragen. Dat is de grens van de Nationale Hypotheek Garantie per 1 juli 2014.
5. Je moet in aanmerking komen voor de NHG.

Ideaal
Het is het ideale vertrekpunt voor de jongeren om een eigen huis te kopen. Informeer of een dergelijke starterslening ook in jouw gemeente mogelijk is. Of informeer of je ook in aanmerking komt wanneer je een huis koopt en gaat wonen in een gemeente waar ze een dergelijke regeling hebben. Het loont hoe dan ook de moeite.

03/27/14

Wat houdt vermogensbeheer in?

Een flink vermogen

Als ondernemer doet u er alles aan om zo succesvol mogelijk te zijn met uw bedrijf. Hoogstwaarschijnlijk lukt u dat ook prima en heeft u inmiddels een flink vermogen opgebouwd. Misschien heeft u op een gegeven moment wel zoveel geld verdiend dat u zich afvraagt wat u er mee moet. En misschien heeft u wel een flink vermogen mee gekregen vanuit een erfenis, of beschikt uw familie al generaties lang over veel geld.

Het beheren van vermogen

Het beheren van het vermogen dat u heeft wordt ook wel vermogensbeheer genoemd. U kunt het geld dat u heeft zelf beheren. Dit kunt u onder andere doen door het geld op een spaarrekening te zetten. De vraag is echter wel of u dan het optimale rendement behaalt dat u voor ogen heeft. Daarom wordt vermogensbeheer ook veel uitbesteedt aan een externe partij.

Laat uw vermogen beheren door Staalbankiers

Een bank die zich bezig houdt met het beheren van vermogen is Staalbankiers Vermogensbeheer. Deze bank bestaat al sinds 1916 en kan gezien worden als een private bank. Het is een bank die gericht is op vermogende particulieren en kleine en middelgrote instellingen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan kerken, topsporters, advocaten en ondernemers. Staalbankiers is één van de meest betrouwbare vermogensbeheerders van Nederland en daarom kunt u deze zaken uitstekend aan hen uitbesteden.

Beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier

Door te kiezen voor Staalbankiers kunt u met elkaar in gesprek gaan over vermogensbeheer om te bekijken wat u met uw vermogen graag zou willen doen. Dit gebeurt altijd op een maatschappelijk verantwoorde manier. Er zijn diverse vormen van beleggingsdienstverlening mogelijk, waardoor het extra interessant wordt om eens in gesprek te gaan. Uiteraard heeft u zelf altijd het laatste woord wat er met uw vermogen gebeurd!

03/26/14

Ook een lineaire hypotheek heeft renteaftrek

Annuïteiten
Algemeen wordt aangenomen dat de renteaftrek alleen nog geldt voor annuïteitenhypotheken. Dat is het algemene beeld dat ontstaan is. Er is echter ook een tweede hypotheekvorm waar de renteaftrek gehandhaafd is, namelijk de lineaire hypotheek. Het gaat er namelijk om dat op de lening (hypotheek) bij iedere betaling moet worden afgelost.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is een vorm waarbij in het begin een veel hoger maandbedrag moet worden betaald dan op het eind van de looptijd. Het deel dat afgelost wordt op de lening (hypotheek) is iedere maand gelijk. Het renteaandeel is uiteraard in de eerste jaren heel hoog en daalt naarmate het afgeloste deel van de lening minder wordt.
Stel u leent €180.000 voor 30 jaar. Dan moet u dus per jaar €6000 terugbetalen ofwel €500 per maand. Daar komt de rente bovenop. Dus zal het bedrag in jaar één hoger zijn dan in jaar twee, waar de nog openstaande schuld met €6000 verlaagd is (nu nog €174.000). Na bijvoorbeeld 10 jaar is de lening afbetaald tot €120.000 en wordt dus ook het rentedeel fors minder.

Voordelen
Een lineaire hypotheek kan twee voordelen hebben. U betaalt het hoogste bedrag op het moment dat u het hoogste inkomen heeft. Bijvoorbeeld wanneer er nog geen kinderen zijn en u hebt allebei een baan.
Voordeel twee is dat de hoogst mogelijke renteaftrek mogelijk is in diezelfde periode. Dus u maakt optimaal gebruik van die aftrek.

Persoonlijke keuze
Vaak wordt de lineaire hypotheek over het hoofd gezien omdat mensen denken dat dit een dure keuze is. Gezien de veranderde voorwaarden voor de renteaftrek loont het echter om ook deze hypotheekvorm mee te nemen in de zoektocht naar de juiste hypotheek. Uiteraard blijft gelden dat meerdere offertes en onderhandelen deel uitmaken van het proces en veel geld kunnen besparen.

02/24/14

Oriënteren loont altijd

Een hypotheek nemen of vernieuwen is een grote stap. Het bepaalt wat u per maand gaat aflossen.

Vergelijken
Volgens hypotheekwinkels zijn zij goedkoper dan de banken. Een vergelijking laat zien dat het om vele duizenden euro’s kan gaan over een looptijd van 10 of meer jaar. Ook tussen de verschillenden hypotheekwinkels zit overigens verschil.
Ga dus nooit op één offerte af. Leeft het idee om een huis te kopen, een ander huis te nemen of de hypotheek te vernieuwen? Begin dan op tijd met informatie in te winnen. Als de vergelijking van de hypotheeklasten klopt, dan kan het verschil zo maar een kleine middenklasser opleveren.

Aflossen
Een ander belangrijke onderwerp is het boetevrij aflossen. Hoeveel mag per maand of jaar boetevrij worden afgelost? Ook dat scheelt per aanbieder. Bij BLG schijnt een aflossing van 25€ extra per maand al te kunnen. Dit zet niet veel zoden aan de dijk, maar het gaat om het principe. Namelijk dat u bepaalt of u extra wilt aflossen en hoeveel, zonder daarvoor beboet te worden.
Vragen kost niets, maar levert veel op. Ook hier zijn er verschillen waar te nemen tussen de diverse aanbieders.

Grensoverschrijdend
Neem een dag of twee vakantie en ga naar Duitsland of België. Loop daar twee of drie banken binnen en vraag naar de voorwaarden. Het kan lonend zijn om de hypotheek hier af te sluiten. Let op eventuele boeteclausules.
Voor de aftrek maakt het niet uit dat de hypotheek in het buitenland is afgesloten, maar mocht u twijfelen of zekerheid willen hebben. Bel even met de belastingen.

Oriënteren levert geld op
Ga nooit over die ene nacht ijs. Haal zo veel mogelijk info binnen, zodat u goed kunt vergelijken. Het verschil dat de hypotheekwinkels benoemen kan heel veel geld opleveren. Zonde om zoiets te laten liggen.

01/27/14

Vermindering hypotheekrenteaftrek zet door

Vanaf 1 januari 2013 kan men alleen nog rente aftrekken wanneer men een hypotheek neemt op basis van annuïteit en is het maximale aftrekpercentage verlaagd. Per 1 januari 2014 is die verlaging met een half procent gestegen.

Niet alles
Maar dat is niet alles, want doordat de eerste belastingschijf ook lager is geworden, betekent dat eveneens een vermindering van de aftrek. Want men kan niet meer aftrekken dan er aan belasting is betaald. Verder is er nogal wat reuring ontstaan over de verhoging van het woonkostenforfait. Feit is dat door al deze maatregelen het terug te vragen bedrag lager kan uitvallen.

Woningmarkt
De daling van de huizenprijs maakt het voor de nieuwe koper een stuk minder zwaar dan voor hen die met een hypotheek zitten. Doordat men minder hypotheek hoeft op te nemen, worden de lasten lager en is de terugval in de aftrek tamelijk beperkt.
Dat geldt uiteraard niet voor de huizenbezitters die hun huis steeds verder onder water zien staan. Hier zal iedere verandering behoorlijk hard binnen komen.

Toekomst
Het terugdringen van de renteaftrek gaat door. In stappen van een half procent per jaar zal de aftrekmogelijkheid voor de derde belastingschijf teniet gedaan worden. Verder blijft het forfait stijgen en kan doordat ook in de tweede en derde belastingschijf een verlaging wordt doorgevoerd de totale aftrek verminderen.
Feit is dat steeds meer mensen, waar ze kunnen, extra aflossen. Dankzij de vrijstelling van giften van ouders is er een mogelijkheid ontstaan de last van de hypotheek te verminderen. Dat heeft uiteraard ook effect op de aftrek. Maar, eerlijk is eerlijk, wat je niet hoeft te betalen is altijd winst.
Op korte termijn zijn er geen verdere ingrepen te verwachten, maar het is verstandig om op de middellange termijn daar wel degelijk rekening mee te houden.

01/23/14

Vermogensbeheer

Met vermogensbeheer kan elk bedrijf geld besparen en de productiviteit verbeteren. Voor de meeste bedrijven zijn het efficiënt bijhouden van hun geïnstalleerde apparatuur en het beheer van hun inventarissen belangrijke factoren bij het bepalen van de vooruitzichten voor de interne productiviteit en de winstgevendheid van het bedrijf. Echter gebruiken niet veel bedrijven een uitgebreide tracering van bedrijfsmiddelen en een goed managementproces die kunnen zorgen voor het besparen geld. Dit is jammer, want vermogensbeheer zou een prioriteit moeten zijn voor iedereen.

Wat is vermogensbeheer?

Er zijn vele definities van vermogensbeheer, hoewel de meeste voornamelijk is: financiële overwegingen behandelen. Soms is vermogensbeheer gebaseerd op evoluerende onderhoud managementsystemen en soms dient het voor de toepassing van de controle van netwerkapparatuur, of nog andere zaken. Echter, ongeacht in welke situatie of toepassing uw bedrijf behandelt, de definitie van betekenis voor vermogensbeheer volgt nu. Vermogensbeheer is een systematisch proces voor het identificeren, catalogiseren, toezicht houden, onderhoud, operationele, upgraden en ter vervanging van de fysieke activa van het bedrijf op een kostenefficiënte basis.

Vermogensbeheer: doel

Om werkelijk doeltreffend te zijn met vermogensbeheer, dient dit proces gebouwd te worden op een fundament van algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen, en moet vermogensbeheer ondersteund worden door de juiste mix van gezonde zakelijke praktijken en financiële scherpzinnigheid. Vermogensbeheer met een effectief instrument moet gebruikt worden betere beslissingen te nemen. Als zodanig, is dit iets dat elk bedrijf zou moeten overwegen, want het omvat zeer belangrijke componenten. Het is natuurlijk belangrijk om rekening te houden met de eisen van de klant op alle mogelijke gebieden van het bedrijfsleven. Kritische beheers gegevens moeten gegenereerd en onderhouden worden, alsook de klanten en leveranciers waarover het bedrijf beschikt. Het moet een flexibel systeem zijn, met een programma dat nauwkeurige en intelligente rapporten weergeeft. Het is belangrijk dat uw bedrijf zo winstgevend mogelijk is, en daar helpt vermogensbeheer u bij.

12/28/13

Private banking

Geld verdienen door investeren wordt steeds vaker gedaan. Investeren is een goede manier om geld te verdienen, maar ook een lastige manier. De financiële wereld is groot en soms moeilijk te doorgronden. Geld verliezen door slechte of verkeerde keuzes is goed mogelijk. Daarom gebruiken steeds meer de ondersteuning van private banking.

Wat is private banking?

Private banking, zoals bij private banking bij Staalbankiers, was van origine een idee van banken om hun welgestelde klanten te ondersteunen bij hun vermogensbeheer. Door de persoonlijke benadering en de specifieke diensten konden vermogende particulieren gebruik maken van de service van de bank. Tegenwoordig is private banking ook mogelijk voor bedrijven. De afdeling private banking ondersteunt bedrijven en particulieren bij het beleggen, sparen, belastingen en advisering.

De voordelen van private banking

Private banking heeft een aantal belangrijke pluspunten. Zo kan men gebruik maken van professionele ondersteuning en expertise die aanwezig is bij de bank. Dit is erg handig, omdat de wegen van de financiële wereld soms lastig te vinden zijn. De ondersteuning vanuit de bank is vanuit de persoonlijke benadering er gericht, waardoor een stabiel portfolio opgebouwd wordt. Ook investeren en beleggen kan men eenvoudig doen vanuit gedegen en betrouwbaar advies zonder zelf kennis of expertise nodig te hebben van de financiële wereld.

12/18/13

Schenk niet voor ze 35 zijn!

Om de huizenmarkt te stimuleren heeft de regering bepaald dat ouders eenmalig belastingvrij 100.000 euro aan hun kinderen mogen schenken, mits ze dat investeren in hun huis. Dat klinkt goed, want veel ouders met een koophuis hebben een behoorlijke overwaarde. Om dit pas na het overlijden te schenken kan soms nog heel lang duren. En dit terwijl kinderen het op dit moment zo goed kunnen gebruiken. Toch zitten er haken en ogen aan.

2 goede redenen om te wachten met schenken
Je gunt je kind het allerbeste. Daarom zou je denken dat je door het geld te geven dat jij over hebt je ze een steuntje in de rug geeft. Aan de andere kant is het echter zo dat kinderen onder 35 nog heel erg bezig zijn met hun leven op de rails te krijgen.

De eerste reden om te wachten met schenken is dan ook dat door te vroeg te schenken jouw kind niet heeft leren sparen en afhankelijk wordt van jouw schenkingen. De tweede reden is dat er vaak nog geen sprake is van een stabiele gezinssituatie en daardoor jouw schenking zomaar op kan gaan in een restschuld op een huis, of mee met een vertrekkende partner bij een scheiding.

Eerst een stabiel leven en dan schenken!
Het is daarom verstandig eerst samen met je kind te bepalen hoe stabiel zijn of haar leven is. Kan het goed met geld omgaan? Heeft het een eigen buffertje opgebouwd? Heeft jouw kind een vaste baan? Is er sprake van een gezonde familierelatie. Heb je deze zaken goed uitgezocht en besproken, dan staat niets de schenking meer in de weg. Vergeet echter nooit de schenking goed vast te laten leggen door een notaris. Zo weet je zeker dat ook voor de fiscus alles goed is geregeld.

12/13/13

Hypotheek voor flexwerkers

Pilothypotheek voor flexwerkers
In deze tijd is het geheel achterhaald dat flexwerkers geen hypotheek kunnen afsluiten. Dit sluit niet aan bij de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn weinig mensen die in deze tijd van crisis nog een vaste baan krijgen. Er blijven veel mensen in een huurhuis of thuis wonen, terwijl zij graag een eigen woning willen kopen. Op dit moment moeten flexwerkers nog kunnen aantonen dat zij ruim drie jaar een redelijk vast inkomen hebben. Voor veel flexwerkers is dat niet aantoonbaar. Daarom komt er in 2014 een pilot met een hypotheek voor flexwerkers. Hierdoor ligt het kopen van een huis voor flexwerkers onder bereik.

Pilot tussen Randstad, Obvion en Vereniging van Eigen Huis
De pilot gaat plaatsvinden tussen 1200 flexwerkers van Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis. Tijdens het toetsen van de hypotheek wordt niet meer gekeken naar het arbeidsverleden maar naar de motivatie, de kansen op de arbeidsmarkt, bereidheid om te reizen voor een baan en de bereidheid om verder te studeren. Via Randstad kunnen flexwerkers een perspectiefverklaring krijgen als zij op alle punten positief scoren. Met deze perspectiefverklaring kunnen zij bij Obvion aankloppen voor een hypotheek.
Randstad verwacht dat zij van de 1200 flexwerkers aan ongeveer 100 mensen een verklaring kunnen geven.

Het vervolg
Als de pilot goed gaat, gaan er mogelijk wegen open voor ZZP-ers en andere flexwerkers om een hypotheek af te sluiten. Het bijzondere aan dit initiatief is dat er op een hele andere manier naar de hypotheekaanvraag gaat worden gekeken. Het gaat niet meer om arbeidsverleden of de basis van het hebben van een vast inkomen. Er wordt uitgegaan van kansen en mogelijkheden en bereidheden van de flexwerker. De flexwerker heeft daardoor zelf meer invloed op het verkrijgen van een hypotheek. Een goede pilot dus!

10/31/13

Banken moeten soepeler worden

Wie als koppel beslist om uit elkaar te gaan moet veel meer rekening houden met het feit dat als alleenstaande het niet zo makkelijk is om rond te komen. In vele gevallen wordt het huis verkocht of is er één van de partners die het huis op zich neemt, wat betekent dat die persoon de andere partner dan moet uitkopen.

Hulp zoeken bij de bank

Banken worden verondersteld aan deze procedures mee te werken maar in vele gevallen gebeurt dit niet omdat ze bang zijn dat de lening niet meer zal kunnen afbetaald worden.
De nieuwe hypotheek die ontstaat hangt samen met nieuwe hypotheeknormen. Dit houdt in dat het voor de meesten onmogelijk is om het huis op zich alleen te nemen en de andere partner uit te betalen.

Nieuwe regels

Sinds januari 2013 gelden nieuwe regels waarbij geëist wordt dat er direct afbetaald wordt op de hypotheekschuld. Dit betekent dat de hypothecaire maandlasten vaak heel wat hoger uitvallen, tot honderden euro’s zelfs.
In deze gevallen is het meestal totaal niet aan de orde om één persoon alleen te laten instaan voor de afbetaling.

Soepel beleid bij banken

De Autoriteit voor Financiële Markten geeft nu aan dat banken heel wat soepeler moeten optreden in geval van echtscheidingen en dat ze de gebruikelijke hypotheektoets niet zo strak hoeven aan te houden. Het AFM wil dat er bij echtscheidingen alles op maat uitwerken van de klanten om er zo voor te zorgen dat de mensen niet in financiële problemen komen door de scheiding.

Zelfde regels bij samenwonen

Ook in het geval van samenwonen willen ze dat dezelfde aanpassingen gelden. Maatwerk voor de dossiers zodat men de lening kan blijven betalen, zelfs als je er alleen komt voor te staan na de scheiding. Met andere woorden, banken moeten dus meer gaan denken aan de klanten en niet zo zeer aan hun winst.